Tildelt Lions høyeste utmerkelse

Håkon Bolkan (t.v.) ble tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones, for sin innsats som initiativtaker og mangeårig leder av Capa Care. Til høyre Bjørn Sætrom. 

Kultur

Under Lions distriktsmøte på Røros i 2009 fikk delegatene presentert ideen om et prosjekt i Sierra Leone som noen kirurger ved St. Olav var i ferd med å planlegge.

For å komme igang ønsket legene et samarbeid med Lionsklubbene for å ha en sikker kilde til finansiering. Kirurgen som la fram planene på møtet var Håkon Bolkan.

Hans engasjement og solide presentasjon førte til at Lionsklubbene i distriktet vedtok å støtte prosjektet med penger de neste seks årene.

Prosjektet skulle sørge for å øke den kirurgiske kapasiteten i Sierra Leone. Et land der det medisinske tilbudet til befolkningen var blitt mer eller mindre lagt i grus i løpet av 20 år med blodig borgerkrig.

- Ideen var å starte opplæring av annet helsepersonell i landet til å kunne foreta enkle livreddende kirurgiske inngrep. Landets den gang ti kirurger arbeidet ved sykehus i hovedstaden og var til liten hjelp for størstedelen av befolkningen som bodde på landsbygda. Ved å utdanne sykepleiere eller annet helsepersonell til kirurger som kunne foreta keisersnitt, brokkoperasjoner og andre enkle inngrep, ville en kunne tilføre kirurgisk kompetanse til større deler av befolkningen, forteller Ragnvald Johnsen til Opdalingen.

De første årene tilførte Lionsklubbene cirka 1,2 millioner til prosjektet.

- Lionsklubbene i Oppdal var en vestentlig bidragsyter til disse midlene, blant annet takket være generøs støtte fra Oppdalsuka. Klubbene i Oppdal har følt et særlig ansvar for å skaffe midler tilgjengelig siden det var Bjørn Sætrom som i 2009 var ansvarlig for distriktets utenlandsprosjekter og som sørget for at prosjektet i Sierra Leone kom på sakskartet til møtet, sier han.

I årene som har gått har prosjektet utviklet seg til en internasjonal suksess. Prosjektet er blitt omtalt i noen av verdens mest prestisjetunge medier og tidsskrifter. Kirurger og annet helsepersonell står i kø for å kunne bidra med frivillig arbeid inn i prosjektet. Til og med en Nobelfredspriskandidat fra Sierra Leone har bestemt seg for å dra fra London og tilbake til hjemlandet for å hjelpe prosjektet med sine kunnskaper.

Selv om prosjekt er blitt utvidet til å omfatte alle sykehus i Sierra Leone er det fortsatt organisasjonen Capa Care som har hånd om prosjektet. Capa Care ble etablert da prosjektet var kommet igang og har ansvar for drift og økonomi.

Under lørdagens distriktsrådsmøte i Oppdal var MD PhD Håkon Bolkan invitert til å informerer distriktets lionstillitsvalgte om prosjektets utvikling de siste årene. Han klarte på nytt å fange tilhørerne med sine sterke bilder og harde fakta fra en helseverden som er totalt ukjent for oss i Norge.

- Etter foredraget ble Håkon tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones, for sin innsats som initiativtaker og mangeårig leder av Capa Care, sier Johnsen.