Vil kartlegge ulykker i landbruket

For å få et best mulig grunnlag for videre arbeid gjennomføres det nå en spørreundersøkelse blant bønder knyttet til ulykker, nestenulykker og HMS-arbeid.  Foto: Anne Karin Aanerud

Kultur

Alle bønder inviteres og oppfordres til å delta i en ny spørreundersøkelse om ulykker i landbruket. Målet er å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne drive mer målrettet forebygging.

Det er samarbeidsgruppa for HMS i landbruket som står bak undersøkelsen. Samarbeidsgruppa består av Norsk Landbruksrådgiving (NLR), KSL Matmerk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og arbeider for at du som bonde skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.

For å få et best mulig grunnlag for videre arbeid vil de gjerne ha bøndernes tilbakemeldinger knyttet til ulykker, nestenulykker og HMS-arbeid.

Nettbasert anonym undersøkelse

Spørreundersøkelsen gjennomføres nettbasert nå i januar. Alle som er registrert med epost i Produsentregisteret mottar spørreundersøkelsen.


Det tar omlag seks minutter å svare på undersøkelsen som er anonym. Svarene kan heller ikke knyttes til enkeltpersoner. 

Delvis er det samme spørsmål som i tilsvarende tidligere undersøkelser, i tillegg til en del nye spørsmål. Resultatene skal være klare i god tid før vårens jordbruksforhandlinger.

Viktig grunnlag for videre arbeid

− Det er viktig at flest mulig deltar i undersøkelsen. Resultatene danner grunnlag for videre arbeid med HMS i landbruket, sier Gette Eidesen som er nestleder i NLR-styret og ansvarlig for fagområde HMS i styret.

Undersøkelsen er også et viktig grunnlag for utviklingen av en ny og bedre HMS-løsning i KSL. Landbruks- og matdepartementet og landbrukets organisasjoner er opptatt av å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne jobbe bedre med forebygging.

− Mange svar gir mer kunnskap. Vi trenger mer kunnskap for å kunne målrette innsatsen som styrker bondens arbeidsevne, og gi bedre råd om sikker og god praksis i arbeidet på garden, sier nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen.

Angår alle

− Det er veldig positivt at det gjennomføres en slik undersøkelse. Dette er et viktig tema som angår alle i landbruket, sier Trond Reierstad som er styreleder i Tine og Norsk Landbrukssamvirke.

− Jeg syns ofte slike undersøkelser er litt vanskelig å svare på, men vær ærlig og svar med en gang, det hjelper! Nettopp ditt svar er viktig for at våre arbeidsplasser skal være tryggere i framtida, understreker Kjersti Hoff som er styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.