Telefonsentral for Nordskogen?

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 22.2.1951