Houseparty på Opdal turisthotell

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Kultur

Torsdag 3.3.1960