- Uteområdet vårt er perfekt

Pikhaugen barnehage har fått oppgradert uteområdet med nye lekeapparat.
Kultur

De gamle lekeapparatene har blitt byttet ut med tre nye disser og to lekestativer med sklie.