Tett og intimt med Terje Tysland

To fulle hus på intimkonsertene.
Kultur

På låven til Terje Tysland var det fullt når han sammen med Henning Kvitnes spilte "unplugged" på hver sin gitar.