Jeg er glad i hele Rennebu!

- Er jeg en grendafiende, spør ordfører Ola Øie i dette svarinnlegget til Vegard Hyttebakk.

Ordfører Ola Øie i Rennebu kommune svarer på leserbrev fra Vegard Hyttebakk.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Jeg stusser når jeg leser innlegget av Vegar Hyttebakk på Opdalingen den 23.01.2018.

Her blir jeg beskyldt for ikke å være særlig «grendavennlig». Er jeg en grendafiende?


Bygda- og grendaskoler som verdier i samfunnet

Hva er det som gjør at blant annet innsetingene føler seg tilsidesatt av Rennebu kommune?

 

Nei, det synes jeg ikke. Jeg bor selv i ei grend, langt fra «allfarvei», og har hele livet sendt mine barn med buss til skolen. Jeg trives og har alltid trivdes veldig godt i grenda.

Det jeg etter hvert har skjønt, er at samfunnet er i ferd med å endre seg. Det er ønske om større enheter fordi utviklingen går mot en sentralisering. Folk trekker mot sentra og distriktene taper, skole eller ikke skole. I Rennebu har vi nå gjennomført en prosess i forbindelse med kommunesammenslåing, men en stor del av befolkningen i Rennebu ønsker ikke den sentraliseringsutviklingen som er i ferd med å skje.

Det har ført til at vi politikere må prioritere hvordan vi løser kommunens utfordringer, og vi blir i større grad nødt til å spisse vår satsing.

- Samlet de gode kreftene

Hverken Voll eller Innset var dårlige skoler, men i dag er barna samlet på en felles skole. Vi har samlet alle de gode kreftene vi har i bygda for å gi våre barn det beste tilbudet.

Jeg ser at reisetid er en negativ faktor, men det er likevel innenfor det vi mener er forsvarlig for våre barn. Det har vært en spennende periode med oppstart av den felles skolen, og derfor har jeg valgt å følge den tett.

Fra mitt ståsted ser det ut til at både barn og ansatte trives, og at den enkelte elev blir sett og ivaretatt. Vi har fått samlet PPT og helsesøster, samt den kompetansen vi har i forhold til å legge til rette for de som trenger litt ekstra støtte. Etter førjulas adventstemning fikk jeg flere tilbakemeldinger om hvor trivelig det var at hele bygda var samlet for en slik forestilling, og det gleder et ordførerhjerte.

I de to åra jeg har fungert som ordfører har det vært mange utfordrende saker. Saker som har ført til at grendene er satt opp mot hverandre og det brukes utrykk som Innsetinger, Vollabygg og Bu-vassinger. Hvorfor kan vi ikke kalle oss Rennbygger og jobbe mot samme mål?

- For hele bygda

Vi valgte å pusse opp samfunnshuset i Rennebu som ligger på Berkåk. Kanskje skulle vi endret navn på sentrum slik at det har het Rennebu? Samfunnssalen er ei investering for hele bygda, på lik linje med at Rennebu kommune har bistått næringslivet med finansiering av diverse tiltak som næringslivet over tid innfrir.

Sandetomta har også vært et tema i debatten. Myrhull med null verdi, er det sagt. Hva om vi tenker ti år frem i tid, når ny E6 står ferdig? Nå selges det areal i nabokommunen Midtre Gauldal for 1,4 millioner pr mål. Vi har ca 40 mål i sentrum av Rennebu. Sentrum er viktig for å skape utvikling i grendene våre – slik grendene er viktig for sentrum.

Rennebu kommune skal være tjenestetilbyder for rennbyggen også i fremtiden, men vi er nødt å endre måten vi driver kommunen på. Denne prosessen skulle med fasit i hånd vært startet tidligere, men nå er vi i gang! Jeg ser fram til et godt samarbeid med vår nye rådmann, som snart er på plass.

Gjennom mine to år som ordfører er jeg blitt enda mer glad i Rennebu kommune og alle de flotte innbyggerne vi har. At vi er uenige i saker og mener ting kunne vært gjort annerledes, er både naturlig og sunt. Jeg ser fram til å jobbe for Rennebu i fremtiden – grendene inkludert.