- Kortreist turisme bør prioriteres framfor flyturisme

Leserinnlegg fra toppkandidatene til MDG Oppdal om Oppdal som bærekraftig destinasjon.

Mari Rui Heiniger har, sammen med andrekandidat Tor Olav Naalsund, skrevet dette leserinnlegget.  Foto: Arkiv

Meninger

«Vi vet at Norge som nasjon skaper mange positive assosiasjoner i utlandet, med vakker natur og et stabilt politisk styresett. (…) Vi står for kvalitet, teknologi og bærekraft - og omverdenen stoler på oss. Dette er et godt utgangspunkt for å skape merkevaren Norge.» Dette står i strategien til Innovasjon Norge. Men er utgangspunktet for merkevaren vår sann?

Mari diskuterte klimapolitikk med noen venner i romjulen. Et av satsingsområdene til Visit Norway ble nevnt, det at kinesere skal fly til Norge for å feriere på «bærekraftige destinasjoner». Alle var skjønt enige om at en destinasjon ikke kan være bærekraftig hvis den baserer seg på tilreisende med fly. Hvilke planer hadde Maris klimabevisste venner for romjula? To skulle til Barcelona for å feire nyttår. Ei skulle til Miami i et bryllup. To planla en ferietur til Karibia. Paradokset var slående.

Norge er en moderne kunnskapsnasjon. Vi vet at oljeutvinning og høyt forbruk fører til mer CO2-utslipp i atmosfæren. Likevel eksisterer en oppfatning om at våre utslipp er renere enn utslippene i andre land. Norge har storslått natur, men dét gjør ikke alle nordmenn automatisk til klimaforkjempere. Heldigvis er det en økende bevissthet rundt vår medvirkning til klimakrisen. Nå må vi endre adferd og ta del i løsningen.

Det er lett å avfeie kritikk av forbruk som moralisme og dermed parkere debatten. Men å påpeke problemet er ikke moralisme, det er kritikk. Viktig kritikk. Enkeltindividers handling har betydning, det danner vaner, det påvirker andre, og over tid danner det kultur. Politiske grep for et grønt skifte avhenger av støtte i folket, og dermed må enkeltindividets valg og frie vilje til endring ligge til grunn. Argumenter av typen "flyene går til Syden likevel, det spiller ingen rolle om jeg ikke sitter på" holder jo ikke. Flyene vil jo ikke gå dersom alle slutter å ta dem.

Kortreist turisme bør fremmes framfor flyturisme. Det må legges til rette for å gi pendlere og hytteboere en reel mulighet til å velge tog framfor bil. Flere togavganger, tilrettelegging for bildeling og et fleksibelt kollektivnett med elbusser kan være løsningen. Det gjelder å satse og gå fra prat til handling for å gjøre Oppdal til en bærekraftig destinasjon.

Vi må også debattere bruken av begrepet "bærekraftig reiseliv". I dette perspektivet ligger ikke Oppdal så verst an, siden de fleste hytteboerne kommer fra Nordmøre og Trøndelag. Men turistbransjen kan ikke "grønnvaske" hytteindustrien ved å innføre begrepet "klimavennlige fritidsboliger" som nå er på trappene. Det er som vi vet ikke klimavennlig å ha to boliger. Hva med å kopiere Canada og sette ut i livet "karbonavgift til fordeling"? Legge karbonavgift på eiendomsskatten på fritidsboliger og fordele en uavkortet og lik sum til alle skattebetalere til Oppdal? Hva skjer da?

Vi har trua på året som kommer. Godt nyttår!

Mari Rui Heiniger og Tor Olav Naalsund, 1. og 2. kandidat på valglista til Miljøpartiet De Grønne i Oppdal 2019