Vil effektivisere samferdselssektoren

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg.  Foto: Privat

Meninger

Samferdselssektoren i Norge har gjennomgått en rekke endringer de siste årene, omfattende tiltak som etablering av Nye veier og nå overføring av SAMS veiadministrasjon til fylkene. Tirsdag i forrige uke mottok Samferdselsdepartementet utredning om ny organisering av Statens vegvesen.

Statens vegvesen opplyser selv at de, i først neste fase av arbeidet, vil utrede spørsmålet om lokalisering av enheter. En sak som avisa Opp, allerede har flere oppslag på. Det vil fortsatt være behov for lokal tilstedeværelse rundt i landet for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver. Kanskje også lokalisering i Oppdal?

Vi mener det er på høy tid å se på effektivisering og ny organisering av en statlig tjeneste med 7 296 ansatte, hvor lønn og sosiale utgifter utgjør 5,5 milliarder kroner.

All utvikling er ikke farlig og utvikling kan ikke alltid kalles sentralisering.

Samfunnet går videre, nye metoder, forskning og teknologi taes i bruk, dette til beste for befolkningen i landet - ikke for irritasjon til Senterpartiet som helst skulle brukt gårdagens løsninger for å løse morgendagens utfordringer.

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, fylkespolitikere Trøndelag Høyre.