- Vi hyttefolk som elsker skiløypa har også en stemme

Flere hytteeiere lengter etter slike skiforhold i Gjevilvassdalen, skriver Asbjørn Dypbukt i dette leserinnlegget.  Foto: Arkiv

Meninger

Oppdal er en fantastisk bygd for oss hyttefolk og andre som bruker bygda som rekreasjonssted både sommer, vinter, vår og høst. Her får vi også tilgang på gode håndtverktjenester og blir møtt av hyggelige tilsatte i alle servicenæringer.

Men nå ulmer det blant hyttefolket. Denne vinteren er på ny skiløypa i Gjevilvassdalen i praksis stengt for skigåere. Noen er frustrerte, andre er oppgitte og noen er sinte. Andre vurderer sterkt å la være å kjøpe varer og tjenester i Oppdal kommune. Mange bruker hyttene mindre nå, i denne fastlåste situasjonen, som ingen egentlig ønsker.

Døra er stengt.

Skiløypa i Gjevillvassdalen er selve juvelen med hensyn til vinteraktiviteter for oss som har hytter i, eller i tilknytning til dalen. Mange som har hytter i området har nettopp valgt denne beliggenheten pga. skiløypa. Slik som det nå er blitt, så føler vi oss lurt hvis løypa langs veien forsvinner. Vi er i praksis utestengt fra dalen i vinter. Og vi har også i stor grad mistet tilgang til resten av løypenettet i Oppdal. Det er stor forskjell å spenne på seg skiene utenfor hytta i forhold til å kjøre flere mil til f.eks. Grøtsetra.

Ei løype for alle.

Det fantastiske med skiløypa langs veien, er at den er tilpasset alle ferdighetsnivåer – alt fra godt voksne til barn – samt foreldre med barn i pulk.

Ferdig snakka.

Skiløype både på oversida og nedsida av veien, samt delvis begge deler er blitt grundig vurdert og avvist. En erkjennelse av at skiløype utenom veien er umulig, viser også brev fra Advokatfirmaet Nidaros DA, da de på vegne av «brøyterne» denne vinteren åpner for skiløype fra Osen og inn til Krysset. Dette mener de tydeligvis er en løsning på kort sikt.

Hvem er taperne?

Alle som bruker skiløypa i dalen, samt mange andre blir tapere i denne ennå fastlåste saken, selv om Oppdal kommune prisverdig nok ennå står på sine beslutta vedtak. «Brøyterne» påberoper seg fiktive inntekstap ved ikke å få brøyte. Det har imidlertid vært lite focus på et motregnestykke, i forhold til de tap som mange aktører blir påførte, vis det ikke blir skiløype langs veien. Og da tenker jeg ikke bare på de tap som kan kvantifiseres i kroner og øre, men i forhold til folkehelsegevinst og naturopplevelse for hele Oppdal, samt bevaring av en unik fjelldal. Dette ser også et flertall av grunneierne som ikke har en antikvarisk holdning til å forvalte privat eiendomsrett. Stor takk til disse som går inn for å bevare og vedlikeholde den nåværende løypa.

Kaotiske forhold.

Uten skikkelig skiløype i Gjevilvassdalen, blir det også kaotiske forhold ved Grøtsetra, slik som det var den forrige vinteren løypa i dalen lå brakk. Løypenettet der har ikke kapasitet til å absorbere manglende løypetilbud i Gjevilvassdalen.

Å ekspropriere for å sikre seg en rettighet er krevende og vil alltid møte motstand. Men jeg, og mange med meg, håper at politikerne i Oppdal kommune, her viser sitt samfunnsanvar og fastholder sin beslutning om å bevare den unike skiløypa i Gjevilvassdalen i sin nåværende form langs veien.


På vegne av mange hytteeiere og mange andre som «elsker» Gjevilvassdalen,

Mvh Asbjørn Dypbukt