- Det beste alternativ er å beholde dagens kryss

Les Odd Nybergs leserinnlegg om Berkåk sentrum og Nye Veier her.

Odd Asbjørn Nyberg.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Vegdirektoratet vil regulere alle veger som klart fremstår som hovedveier til forkjørsveger. Gammel E6 gjennom Berkåk bør derfor bli forkjørsveg.

Eksisterende kryss mellom E6 og Fv 700 har fungert godt. Eneste er vel en mindre justering/ utvidelse for semitrailere.

Vi som har erfaring med større kjøretøy vet hvordan dette fungerer i rundkjøringer og andre kryss. Når så mye masse skal endre retning og hastighet (både retardasjon og akselerasjon ), er det voldsomme krefter i sving.

Veistøv, støy og annen forurensing øker med økende endring av disse to variablene masse og akselerasjon.

Alle sjåfører og eiere av tyngre vogntog vet at en venstresving i en rundkjøring er mye mer krevende enn en venstresving i et T-kryss.

Ut fra en rundkjøring i lav hastighet mangedobles drivstofforbruk, og enda verre hvis en går fra lav fart rett på stigning slik som her forbi boligene. Å legge flere rundkjøringer på en hovedfartsåre som f.eks. E6, er ikke lenger aktuell politikk etter at nåværende regjering med H og Frp har fått fart på Nye Veier.

Tror noen politikere må sette seg ned å studere følgende:

Akselerasjon/ retardasjon av biler/vogntog.

Sentrifugalkrefter/ sentripetalkrefter.

Friksjon og friksjonskoeffisient.

Newtons 2. lov  ( F = m•a )

Tømmerlass, (som det visst blir mange av), har ofte stor masse og da ser vi at kraften F må være proporsjonal med både masse og akselerasjon.

Hvis krysset i Berkåk har fungert godt med E6 trafikken, ja da må det kunne fungere også uten denne trafikken.

En annen enda viktigere sak er at alle kjøretøy og mennesker trenger energipåfyll.

Dette er svært godt tilrettelagt på Berkåk - senest med en fremtidsrettet Tesla ladestasjon.

Noen politikere tror de kan styre både naturlover og menneskers behov.

Det har alltid vist seg vanskelig i praksis.

Det beste alternativ er å beholde dagens kryss, med påkobling av E6 slik som forespeilet, og ønsket av både private og lokalt næringsliv.


Med vennlig hilsen

Odd Nyberg

Sivilingeniør