Hva regnes som en politisk styrke eller svakhet?

Oppdal MDG ønsker med dette å kommentere leserinnlegget til Mogens Juul Rasmussen som ble publisert den 24.april.
Meninger

Politiske partier har et stort ansvar for å bidra til en faktaorientert og inkluderende politisk debatt. De Grønne ønsker å bidra til en mangfoldig offentlig debatt, der flere kan kjenne seg igjen og bli inkludert. Vi vil basere oss på kunnskap og alltid sette sak og klart språk foran personangrep. Vi vil ha en åpen debatt, både i partiet og i kommunestyret. Det skal være enkelt å kritisere oss og påvirke oss. Vi vil være et mangfoldig og representativt parti som ikke er redd for å lytte eller ombestemme oss når det er gode grunner til det.

Tillit til demokratiet og det å kunne stole på kandidatene vi stemmer på ved valg er helt sentralt for at samfunnet vårt skal fungere og utvikle seg til det beste for både mennesker, miljø og kommende generasjoner. Ærlighet burde være en selvfølge, men er det åpenbart ikke. Hva som aksepteres som normal folkeskikk har endret seg den siste tiden, og mye av endringen har skjedd gjennom ytringer i kommentarfelt i sosiale medier.

For at det skal være mulig og interessant å delta i politiske prosesser og debatter også for dem som ikke har lang fartstid i partipolitikk og offentlig forvaltning må hver enkelt av oss bidra ved å reagere mot hatytringer og mobbing. Dette gjelder også når det rammer andre med andre meninger enn oss selv. Hatytringer skal ikke aksepteres i noen sammenhenger, og heller ikke i politikken.

Miljøpartiet De Grønne anser kulturelt mangfold som en betingelse for et grunnleggende fritt og vitalt samfunn. Mangfold er en forutsetning for å finne nye løsninger på kollektive og individuelle utfordringer. Å sikre mangfoldet krever gjensidig forståelse, respekt og aktiv beskyttelse.

Valgprogrammer er gjerne «valgflesk for folket», slik Rasmussen påpeker. Vi i Oppdal MDG har nylig vedtatt et program som for noen, og kanskje mange, både virker provoserende og går mot strømmen. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. Noen som har tjent mye vil se seg nødt til å tjene mindre. Vi blir nødt til å redusere forbruket vårt, og vi blir nødt til å vri fokus bort fra materielle goder over på andre verdier som gir livet mening.

Mange blir frastøtt av idéene våre, mener vi er moraliserende og fornekter tanken om omstilling. Vi i MDG inngår frivillig en risiko for å bli mislikt, selv om dette kan resultere i at vi støter fra oss noen velgere. Vi gjør det med vitende og vilje, fordi vi mener det som kreves nå er ærlighet, mot og handling, og ikke mer tvil og venting. Vi har stor tro på at noen, og kanskje flere enn vi vet, er enige med oss og setter pris på et parti som prater åpent og ærlig om elefanten i rommet.

Samtidig erkjenner vi at vi ikke innehar de komplette løsningene på alle utfordringene vi står overfor. Vi har som mål å være ydmyke og lyttende overfor både fagkompetanse og sivilsamfunnet, slik at politikken vår stadig kan utvikles i møte med ny innsikt og forståelse. Vi viser sårbarhet, vi er ikke allvitende, og vi er ikke skråsikre. Det blir opp til dere velgere å bestemme om dette skal regnes som en svakhet eller styrke.

Mari Rui Heiniger, 1.kandidat Oppdal MDG
 

Red. anm.: Mari Rui Heiniger er frilanser for Opdalingen. Hun skriver ikke politisk stoff for avisa.