Listetopper tar til motmæle mot hets og utskjelling

Listetoppene håper å sitte her de neste fire årene. Nå har de forfattet et leserinnlegg, hvor de ber folk som er uenige i deres meninger om å avstå fra å sende sjikane, latterliggjøring, hat og trusler i deres retning.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Vi ønsker å spille på lag med Oppdal

Ytringsfriheten er en bærebjelke i det norske demokratiet og vi må alle tåle en ordentlig debatt. Spesielt ordførerkandidater og partiledere som velger å stå frem i offentligheten, må tåle å få, noen ganger tøffe tilbakemeldinger. Likevel skal ingen måtte tåle sjikane, latterliggjøring, hat eller trusler.

Hvis hatytringer, hets og trusler er konsekvensen av å ha og målbære en mening, kan samfunnet vårt miste viktige stemmer.

I en undersøkelse gjennomført av kommunesektorens organisasjon, KS, svarer en av fire lokalpolitikere at de har opplevd trusler eller hatefulle ytringer. Så mange som halvparten av dem sier at de har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. Det er både trist og alvorlig.

I september er det lokalvalg. Lokalpolitikere i Oppdal som stiller til valg er helt vanlige folk, med helt vanlige jobber, barn og et familieliv som krever sitt.

Likevel ønsker de å legge ned et stort arbeid for at vårt lokalsamfunn skal bli bedre, for at barn skal få en god skole og oppvekst, eldre en tryggere eldreomsorg og for at Oppdal skal bli et sted der det er attraktivt å etablere nye arbeidsplasser. Foruten ordfører og varaordfører, gjør politikerne denne jobben nesten uten betaling. Hvis lønnen blir hets og utskjelling, er det lett for både den enkelte og familien deres å tenke at dette orker vi ikke mer.

Lokalpolitikere som stiller til valg i Oppdal, er ikke rikspolitikere og bør kanskje også slippe å forsvare handlinger som er gjort rundt i landet, handlinger som blir tatt hånd om av riktige instanser.

Egentlig burde kanskje alle være litt mer takknemlig for de mange som står på som lokalpolitikere. På fritiden leser de 1000-vis av sider med saksdokumenter, og fatter vedtak og beslutninger på vegne av lokalsamfunnet. Det er tross alt de som holder lokaldemokratiet levende og gjør samfunnet vårt bedre.

Hvis for mange av oss avstår fra å argumentere for det vi står for, fordi vi frykter konsekvensene, da har demokratiet tapt. Hvis hat-ytringer, hets og latterliggjøring er konsekvensen av å mene noe, blir debatten fattigere og samfunnet vårt kan miste viktige stemmer.

Men den viktigste innsatsen ligger kanskje i oss selv. Måten du og jeg uttrykker oss på nett og i kommentarfelt, hvordan vi snakker til hverandre, og ikke minst hva vi sier i det offentlige rom. Summen av dette setter fort standarden for debattklimaet og for opplevelsen av debatten for andre mennesker.

Vi maner til en ordentlig og respektabel debatt frem mot valget, politikere i mellom - med media og sammen alle i Oppdal. Vi er politikere som spiller på lag med lokalbefolkningen for at Oppdal skal være et godt sted å bo.


Alf Morten Olsen

Tor Snøve

Mari Rui Heiniger

Tore Aasheim

Geir Arild Espnes

Ingvill Dalseg

Haakon Nordseth