Samarbeidsklimaet i Oppdal er viktig for KrF

- Vi må aldri komme dit at vi «utnytter» makt eller midler i en annen hensikt enn til fellesskapets beste.

Alf Morten Olsen.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet Alf Morten Olsen, Oppdal KrF

Mogens Juul Rasmussen stilte noen åpne spørsmål i avisen i forrige uke, i et innlegg om politikerforakt. Her er svar fra KrF:

 • MOGENS: Hvordan kan dere være med på å rette opp tilliten til de politiske partier og de politikere som vi kan velge mellom til kommunevalg og stortingsvalg?
 • SVAR: Vi politikere får tillit av velgerne og vi må vise oss tilliten verdig i det arbeidet vi gjør. Tillit er lett å rive ned, noe som dessverre skjer i politikken fra tid til annen. Vi håper og tror at vi som står på liste for Oppdal KrF skal vise seg tilliten verdig. Som ombudsmenn- og kvinner skal vi gå foran som gode eksempler. Å rette opp tilliten for andre er kanskje verre. I KrF har vi som forlkevalgte en skolèring på dette, Oppdal kommune har også folkevalgtopplæring der dette blir sterkt poengtert.

 • MOGENS: Hvordan vil dere lokalpolitikere sikre at det blir et godt samarbeidsklima i Oppdal kommunestyre for at de beslutninger dere tar blir til bygdas beste og ikke reduseres av så vel personlige som politiske maktkamper?
 • SVAR: Dette er et viktig punkt for KrF i Oppdal. Undertegnede poengterte dette tidligere i vår i en presentasjon av førstekandidatene. Det er resultatet som teller, og det er viktig at vi har evnen til å lytte til - og lære av hverandre. Så får vi la personlige ambisjoner heller ligge. Oppdal er såpass gjennomsiktig at slike ting fort blir lagt merke til.

 • MOGENS: Hvordan vil dere arbeid for at så vel de regionale som nasjonale partier tar seg selv i nakken og skaper et mer positivt politisk miljø hvor respekten for det enkelte menneske og felleskapets midler blir ivaretatt.
 • SVAR: Politikere må alltid ha respekt for det enkelte menneske og fellesskapets midler. Dette handler både om menneskeverd og forvalteransvar, paroler som settes høyt i KrF. Vi må aldri komme dit at vi «utnytter» makt eller midler i en annen hensikt enn til fellesskapets beste. Dette kan vi bare minne hverandre om i ulike politiske fora. Så blir det igjen opp til den enkelte å vise seg tilliten verdig.

 • MOGENS: Hvordan vil dere politikere i det kommende nye kommunestyre i Oppdal sikre at de tilstander det hersker blant Stortingspolitikere på Stortinget ikke etter hvert kopieres av dere lokalpolitikere i Oppdal. Så felleskapets midler ikke misbrukes til  fiktive reiser og kostnads overskridende prosjekter?
 • SVAR: Det er vel ingen umiddelbar fare for at midler i Oppdal blir brukt til fiktive reiseregninger og kostandsoverskridende prosjekter. I Oppdal er det tradisjon med god kontroll på slike ting, både gjennom en ansvarlig økonomisk styring og ved å følge budsjetter. Derfor har også Oppdal kommune per i dag en god økonomi.

EPILOG FRA MOGENS:

 • Vi har ingen jord å miste. Hvordan vil dere politikere i det nye kommunestyre i Oppdal forholde seg til de store miljømessige utfordringer vår verden står overfor. Det er jo kun et lokalt valg men de valg vi gjør av lokalpolitikere avgjør også hvordan vår del av verden vil se ut når våre barn vokser opp!
 • Skal Oppdal kommune nå sette seg i førersetet – det kan være en kommunal innovasjonsplan for å øke kunnskap og verdiskapning i bygda – å stille krav til seg selv og sine leverandører om å minimere miljøbelastninger, energibruk og CO2-utslipp?
 • Kan eksempelvis et krav til kommunens, og næringslivets, leverandører, være at de skal fremvise et sertifikat som beviser at det de selger til Oppdal kommune og bedriftene i bygda ikke belaster miljøet ved fremstilling og bruk og at det er en plan for resirkulering av restprodukter – en 0 visjon.
 • SVAR: Ja det er viktige punkt du kommer inn på her. Vi er svært opptatt av miljø alle sammen, både i nærområdene samt den globale oppvarmingen. 
 • I forhold til miljøbelastninger, energibruk , CO2-utslipp osv, tror jeg dette må løftes til en bredere debatt, der vi får belyst alle sider. Det er et spennende tema som det kan bli interessant å dykke inn i dette. Det er veldig viktig at vi følger opp det engasjement som våre unge spesielt  har  rundt miljøsaken, vi skal tross alt levere denne kloden over til dem …
 • Oppdal kommune har drevet et godt arbeid innenfor «miljø» , med en meget godt drevet Miljøstasjon mm , men det kan jo være mer å hente, noe det vel alltid er?
 • Ang «sertfikat» som du nevner så kan jo en god fortsettelse være at kommunen i større og større grad handler med bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn?

Hva regnes som en politisk styrke eller svakhet?

Oppdal MDG ønsker med dette å kommentere leserinnlegget til Mogens Juul Rasmussen som ble publisert den 24.april.