Trønderenergi svarer på kritikken fra vindkraftaksjonistene

Trønderenergi svarer på det åpne brevet som Lene Dahlø Skarsvåg i aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» sendte til Trønderenergis eierkommuner, som også inkluderer Oppdal og Rennebu.  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Vi viser til «Åpent brev til alle medeiere i TrønderEnergi» som i dag er sendt ut fra aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya. I brevet bes eierne bidra til at TrønderEnergis anleggsarbeider stilles i bero inntil Kommunal‐ og Moderniseringsdepartementet har behandlet Frøya kommunes anmodning omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 10. mai 2019. Fylkesmannens vedtak (vedheftet) opphevet som kjent Frøya kommunes stoppvedtak mot TrønderEnergi, og bekreftet at TrønderEnergi har nødvendig dispensasjon til å fortsette vindkraftutbyggingen på Frøya.