Sier nei til vindkraftutbygging

Listetopp i Rennebu Høyre, Jan Arve Nyberg, svarer på Karl Olav Mærks debattinnlegg angående vindkraft.

Jan Arve Nyberg (H).  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av Jan Arve Nyberg, listetopp for Rennebu Høyre

Svar til Karl Olav Mærk angående spørsmål om vindkraft:


Vil vite hva politikerne i Rennebu mener om vindkraft

Karl Olav Mærk har skrevet et åpent brev til kommunestyret i Rennebu og vil ha svar på tre konkrete spørsmål.

 

Først, så vil jeg takke for at du engasjerer deg, og at du utfordrer lokale politikere til å ta et standpunkt i denne viktige saken.

Spørsmål 1: Hva mener dere om vindkraftutbygging i Ilfjellet og Ramsfjellet?

Rennebu Høyre går ikke inn for utbygging av vindkraft. Vi ønsker ikke at naturen skal raseres ved slike omfattende inngrep. Videre så mener vi at vi har gitt vår del av kommunens naturressurser til storsamfunnet ved utbyggingen av Orkla/Grana i sin tid. At Rennebu igjen er på «kartet» for å avstå natur til produksjon av mere energi , gjør at belastningen blir uforholdsmessig stor.

Vi merker oss at utbyggeren og tilhengerne av vindkraftutbygging frister med store erstatningssummer og arbeidsplasser. Rennebu Høyre ønsker at det satses på enøk-tiltak og oppgradering av allerede utbygd vannkraft for å imøtekomme behovet for mere energi.

Vi ser ikke at vi må ødelegge naturen for å redde energibehovet.

Spørsmål 2: Hva har dere tenkt å foreta dere før høringsfristen den 01.10.19?

Rennebu Høyre ønsker at det vil bli en felles uttalelse fra Rennebu kommune, som går på at vi ikke ønsker vindkraftutbygging i vår kommune.

Spørsmål 3: Vil dere be bygdas innbyggere om råd eller utelukkende stole på egne vurderinger når det gjelder mulig utbygging av vindkraft/-industri i kommunen?

Rennebu Høyre håper at engasjerte sambygdinger fortsetter å ytre seg om saker som ligger de på hjertet. Politikerne må alltid lytte til folket, og ta en politisk beslutning basert på meninger og fakta.


- Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu Arbeiderparti svarer Karl Olav Mærk.