Ja, hun har lagt seg flat, men noe forsvant på veien - tilliten

Haakon Nordseth i Oppdal Venstre.  

Meninger

Skrevet av Haakon Nordseth i Oppdal Venstre

Når en lokalbefolkning viser deg den tillit det er å velge deg til en av sine beslutningstakere, fortjener bygda di to selvfølgelige ting i gjenytelse - åpenhet og ærlighet. Jeg er selv en av listetoppene i Oppdal. Det er selve syretesten på meg som politiker - åpenhet og ærlighet. Er jeg i stand til å levere dette ? Hvis ikke, lov meg en ting , ta tilbake det dere la på bordet for å få åpenheten og  ærligheten - tilliten.

Jeg har hatt stor glede av å være tillitsvalgt idrettsleder i Oppdal i mange år. Jeg er ubetinget stolt  av det trygge inkluderende miljøet alle de frivillige serverer på et sølvfat, enten det er med ski på beina, sykkel under rompa, eller med fotballsko og kortbukse. Selvfølgelig er det et og annet glipptak i Oppdalsidretten også, men for en robust og solid del av samfunnet vårt den er.

De fleste har fått med seg varaordførerens utspill, og den påfølgende debatten. En av de viktigste leverandørene av fremtidshelse i Oppdal, breddeidretten, har ikke uventet stått seg godt i denne diskusjonen.

Det som derimot er verre, er noen av de politiske skjelettene som ramlet ut av varaordførerens skap i løpet av diskusjonen. Plagiat - direkte løgn - kunnskapsløshet. Hvordan skal et helt politisk miljø, som er avhengig av tillit forholde seg til dette. For oss i Venstre er de to ordene åpenhet og ærlighet helt grunnleggende egenskaper hos politisk tillitsvalgte. Ja, hun har lagt seg flat, men noe forsvant på veien - Tilliten.

Jeg og en skolekamerat gjorde et utilgivelig pek mot en høygravid klasseforstander i tredjeklasse på barneskolen. Vi puttet en sprell levende 60 cm lang buorm i skuffen på kateteret. At det ikke ble fødsel i det klasserommet når hun skulle hente protokollen, etter at «Lover herren» var avsunget, er ikke vår feil. Vi havnet på rektors kontor og la oss helt flate, men en ting  forsvant den dagen….. En ung "lærerinnes" tro på at kateterskuffen bare inneholdt protokollen. Tilliten hadde fått en varig knekk.

Til Høyre som organisasjon, her hjelper det ikke å sitte helt rolig i båten i håp om at det går over. Vi trenger dere som ansvarlige, ryddige og ærlige diskusjons og beslutningstakere i det lille lokalsamfunnet vårt. Hva vil dere gjøre for å gjenopprette den helt nødvendig tapte troverdigheten og tilliten.


Manglende idrettsfilosofi i Oppdal?

Jeg våger å påstå at Oppdal aldri kommer til å bli best i idrett, men vi kan være bygda med størst samhold, idrettsglede og livsmestring.Arbeidet med utstyrssentral er i gang

Ikke alle foreldre har råd til å kjøpe dyrt idrettsutstyr til barna sine. Nå jobber Oppdal kommune med en løsning.