Vil arbeide for å få flere legespesialister til bygda

Videreutvikling av ODMS – behandling og næringsutvikling samtidig.

  Foto: Troll Arkitekter

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordførerkandidat og Ingrid Grøtte Johansson, listekandidat for Oppdal Senterparti

Vi blir stadig flere som får lange liv. Denne positive utviklingen skjer fordi vi har hatt en god utvikling i folkehelsearbeidet, men også på grunn av mange medisinske nyvinninger. Bildet er selvfølgelig det samme også i Oppdal. Dessverre er det slik at når vi blir eldre øker sjansen for sykdom og skrøpelighet. Det betyr at vi trenger mer av helse- og velferdstjenester. Vi har også mange «hytteoppdalinger» som tilbringer mange dager i løpet av året i Oppdal. Dette er også med på å øke behovet for helsetjenester.

I Oppdal arbeides det kontinuerlig med dette, nå tydeligst gjennom videreutviklingen av Oppdal Distriktsmedisinske Senter, der de fleste helsetjenestene skal samles på en og samme plass. Dette har vært en viktig sak for Senterpartiet i inneværende periode, og vil fortsette å være det. Nå vil begge legesentrene i Oppdal og spesialisthelsetjenestene vi alt har, bli å finne under samme tak. Senterpartiet ønsker å intensivere arbeidet for et bredere tilbud av spesialister inn i det distriktsmedisinske senteret. Dette vil være en god utvikling, og sparer både eventuelle arbeidsgivere og pasienter for mye tidsbruk på lange og gjerne smertefulle reiser.

I dag bygges det en ny fløy i regi av Oppdal Distriktsmedisinske Senter, og det er lagt til rette for enda en fløy på to etasjer på nåværende tomt. Hvis vi arbeider godt med dette, kan vi tilby avtalefestet tilhold til enda flere spesialister i medisin. Et regionsenter, slik vi tenker Oppdal skal bli, bør være best mulig med det aller meste.

I et innlegg Senterpartiet hadde i oppdalsavisene for en tid siden, skrev vi om næringsutvikling. Å bygge et godt medisinsk senter er selvsagt også næringsutvikling, på samme tid som det er en måte å betjene befolkningen i Oppdal på – på best mulig vis.

La oss arbeide for å få flere legespesialister hit, slik at det medisinske tilbudet blir enda bredere og bedre. Dette vil også være et viktig ledd i den regionsentertenkningen vi står for – viktig for Oppdal og i godt samsvar med en grunntanke i Senterpartiets politikk: Tjenester nær deg!