Framtidshelse – hva er nå egentlig det?

Vi skal være dynamisk, tilpasse oss svingningene i samfunnet og stå parat til å samarbeide på de områdene som trengs.

Kjetil Sandsten, Oppdal Venstre.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Kjetil Sandsten, Oppdal Venstre

Oppdal Venstre går til valg med framtidshelse som en viktig sak, men hva mener vi egentlig med det?

Med framtidshelse mener vi et helsevesen som både individuelt og i samarbeid jobber kunnskapsbasert. Kort fortalt betyr det at alle vi som er aktører i helsevesenet skal følge de retningslinjer som til en hver tid er anbefalt gjennom nasjonal og internasjonal forskning.

Kommer det ny solid forskning som gjør at pasienter skal behandles på en annen måte, skal aktører innen helsevesenet – enkeltvis og i samarbeid med andre faggrupper korrigere behandlingen pasientene får. Vi skal være dynamisk, tilpasse oss svingningene i samfunnet og stå parat til å samarbeide på de områdene som trengs.

Et kunnskapsbasert helsevesen setter pasienten/brukeren i fokus sånn at alle pasienter og brukere lokalt skal føle seg trygg på at de får den behandling som er anbefalt etter Norske og Internasjonale retningslinjer.

Heldigvis er vi i Oppdal langt på vei. Vi har et godt utviklet helsevesen. Seriøse, engasjerte og dyktige folk i alle profesjoner. Likevel er det alltid rom for forbedringer.

Rød tråd

Med en kunnskapsbasert rød tråd gjennom hele systemet vil vi sikre at alle våre innbyggere får et enda mer forutsigbart, oversiktlig og trygt helsevesen, i forhold til både fysisk og psykisk helse. Vi skal etter gjeldende retningslinjer og i samarbeid ta oss av alt fra små barn, ungdom, yrkesaktive, pasienter med langvarige plager og livsstilsykdommer, eldre og idrettsutøvere, både i forhold til forebyggende arbeid og som behandling, eller som verdig pleie og omsorg på livets siste reise.

For å få til dette må vi utnytte de ressursene vi har så fornuftig som mulig, og være forberedt på å øke bemanningen der vi som en samlet enhet ser at skoen trykker.

Nøkkelen til dette er samarbeid, kommunikasjon og økt forståelse/kunnskap om andre faggrupper.  Hvilken behandling som finnes, hvilke forebyggende tilbud som finnes og hvilke tilbud vi bør opprette.

I 2019 vet vi at regelmessig fysisk aktivitet er beste medisin for en rekke av våre livsstilssykdommer. Det har faktisk like god – og ofte bedre effekt enn mange av pillene en får for de samme lidelsene. Da må vi som er aktører i helsevesenet samarbeide og i fellesskap lage tilbud der vi kan hjelpe folk til å komme inn i en mer aktiv hverdag.  

Ved å utvikle samarbeidet faggrupper mellom vil vi øke forståelsen og kunnskapen hos hver enkelt helsearbeider. Dette vil gjøre hver enkelt sin oppgave mer oversiktlig og konkret. Arbeidet blir enda mer givende og meningsfullt, og slitasjen på enkeltpersoner – være seg fastleger, helsearbeidere sykepleiere, fysioterapeuter også videre, mindre.

Samtidig som vi utnytter de resursene vi har enda bedre.

God helse er det viktigste for hver og en av oss her i Oppdal. Da er vi avhengige av et velfungerende lokalt helsetilbud.

  • Helsetjenestene skal være samlokaliserte, oversiktlig og lett tilgjengelige for alle.
  • Vi skal utvikle arbeidet med forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering og helsestasjon for eldre.
  • En operativ Spesialisthelsetjeneste og røntgenavdeling sparer pasienten for mange og lange unødvendige reiser.
  • Responstid og tilgjengelighet av ambulanse er en svært viktig del av Oppdal sitt helsetilbud, her kan mye gjøres.
  • Øke stilling for frisklivskoordinator som en viktig resurs i forebyggende helsearbeid i Oppdal Kommune.
  • En ekstra stilling for Ergoterapi har redusert ventetiden på tilpassing og utlevering av hjelpemidler fra Oppdal Kommune. Flaskehalsen ligger hos Hjelpemiddelsentralen sentralt. Vi vil jobbe for å få klare rammer for leveringstid ved bestilling/reparasjoner, så vi kan gjøre midlertidige tiltak ved for lang ventetid.
  • God livskvalitet i eget hjem lengst mulig krever styrking av ergoterapi, fysioterapi og velferdsteknologi.
  • Idrett, kultur og all annen frivillighet bygger fremtidshelse for utrolige summer hvert år. De må få bedre betingelser og arbeidsforhold.
  • Kultursektoren er svært viktig for å fremme folkehelse – satsing på kultur må ses på som en investering.

Godt valg!