Helse er viktigst!

I kommende periode er det klart for utbygging av helsesentret, det vil vi prioritere. Men fysisk bygningsmasse er bare en liten del av kommunens totale helsetjeneste.

Marit Bjerkås er 2. kandidat for Rennebu Arbeiderparti.  Foto: Rennebu Ap

Meninger

Skrevet av Marit Bjerkås, 2. kandidat Rennebu Arbeiderparti

«Hele, faste stillinger skal være målet» skriver vi i vårt valgprogram og det vil vi sette stort fokus på i perioden som kommer. Som arbeidsgiver skal vi stå opp for å sikre våre ansatte en lønn å leve av og våre innbyggere med behov for helsetjenester en verdig og god omsorg. Det skal fortsatt være trygt å bli gammel i Rennebu og det skal være forutsigbart å være ansatt hos oss. Skal vi lykkes med å nå målet om en heltidskultur må jobben gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og ledelsen i et trepartssamarbeid.

Åtte av ti utlyste stillinger for helsefagarbeidere er deltidsstillinger, på landsbasis. Helsefagarbeidere og sykepleiere har en kompetanse for et yrke hvor vi trenger ansatte i dag og ikke minst i fremtiden. Vi kan ikke utdanne folk til jobber der de er prisgitt ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt. Vi skal ikke ha det sånn at mor eller far ikke kommer på foreldremøte i barnehagen, skoleavslutningen eller fotballkampen fordi telefonen med ei ekstravakt kom og de må ta for å sikre inntekta neste måneden.

Deltidsstillinger finner vi aller mest i kvinnedominerte yrker og spesielt i helsesektoren, det gjør deltid til både et arbeidslivsproblem og et likestillingsproblem. Turnuser skal gå opp og småstillinger blir utlyst for å komme i mål. Ville du kommet med din kompetanse og blitt rennbygg for ei
12% stilling? Mindre stillinger bør først og fremst gå ut til intern utlysning. Det er viktig at småstillinger utlyses unntaksvis og etter avtale godt forankret blant tillitsvalgte. Å innarbeide en heltidskultur er tidkrevende, men helt nødvendig, spesielt i møte med et økt antall eldre. Det skaper trygghet, styrker kvaliteten i tjenestene og arbeidsmiljøet. 

De fysiske tilretteleggingene får beboere og ansatte er vi nå i ferd med å forbedre. På grunn av store økonomiske endringer for kommunen måtte vi starte på nytt med sykehjemsprosjektet. Tiden har vi blant annet brukt på å kjempe mot regjeringens endringer i tilskudd til utbygging – og vunnet kampen! Nå har vi nye tegninger på bordet til et nybygg som vil møte dagens og morgendagens omsorg på en god måte. Vi vil prioritere denne store investeringen i budsjettene fremover slik at første spadetak kan gjøres i 2020. Det fortjener våre eldre og det fortjener våre ansatte!


- Bekymret for frivilligheten ute i distriktene

Representanter for arbeiderpartiet, både sentralt og i fylket, møtte lederne av Rennebu og Midtre Gauldal frivilligsentraler for å høre om konsekvensene av regjeringens planer om å omdisponere de årlige statlige tilskuddsmidlene som betales ut til frivilligsentralene i Norge.Rennebu får 500.000 kroner til E6-prosjekt

Skal gå til steds- og næringsutvikling i forbindelse med ny E6.