Stem på trygghet og utvikling

Årets valgkamp går mot slutten, men det viktigste gjenstår, nemlig å gå og stemme.

Tor Snøve  Foto: Mats Eid Bjørset

Meninger

Skrevet av Tor Snøve, ordførerkandidat Oppdal Arbeiderparti

Årets valgkamp går mot slutten, men det viktigste gjenstår, nemlig å gå og stemme.

Demokrati i praksis er vakkert på sitt beste. På telt-rekka foran Domus, i grendene og på trappa hos folk har vi stått på for å overbevise Oppdal om at det viktigste fremover er å sikre en fortsatt trygg eldreomsorg, gode skoler og hjelp når man behøver det. Over en kopp kaffe tror jeg vi har fått fram hva som er vårt prosjekt, nå er det opp til hver enkelt hvordan vi skal utvikle bygda videre.

Vi vil at alle som kan benytter seg av sin mulighet til å påvirke valgutfallet. Enhver stemme teller! Det er på tide å vise at vårt demokrati fungerer. Forrige lokalvalg hadde altfor lav valgdeltagelse og vi oppfordrer derfor alle til å bruke sin stemmerett!

I Oppdal har vi jevnt over en god debattkultur, og jeg føler at vi diskuterer saker som opptar folk. Men jeg frykter for at mange velgere sitter hjemme på valgdagen. I riksmediene har bompenger, regjeringskrangel, terningkast og håndhilsing vært på dagsorden. Eldreomsorg, som svært mange oppgir som sin viktigste sak, er knapt nevnt. Avstanden mellom riksmedias dagsorden og hva folk bryr seg om har i år vært enorm. Heldigvis er vi i Oppdal velsignet med to lokalaviser og flere parti enn på mange år og kan gjennom de formidle våre lokale politiske saker.

Oppdal Arbeiderparti har alltid vært en garantist for gode kommunale tjenester for alle, og det skal vi fortsatt være. Vi ønsker fortsatt å være næringspartiet for det lokale næringsliv. Det skal vi gjøre ved å tilrettelegge for vekst og utvikling av lokale bedrifter og ved å føre en forutsigbar nærings politikk. Tross alle tanker om nye framtidsrettede næringer, det er de allerede eksisterende bedrifter i vårt lokalsamfunn som skaper de fleste nye arbeidsplassene. Derfor er det viktig for oss at disse får forutsigbare rammevilkår.

Flere har nok lest valgprogrammene til partiene i Oppdal. Arbeiderpartiet har aldri lovd gull og grønne skoger, vi har lansert løfter som kan holdes. Gjennom en kommunestyreperiode så kommer det opp mange saker som ikke står nevnt i noens program. Våre grunnverdier vil ligge til grunn for all vår lokale politikk. Vi er partiet for den vanlige kvinne og mann. Vi bygger våre verdier på frihet, likhet og solidaritet. Tenk godt gjennom hva som egentlig er viktig for deg i dette valget. Vårt klare budskap for de kommende fire åra er:

Helse, omsorg og oppvekst først!

Godt valg!