Valg og løfter

Jeg har ingen valgløfter å komme med, men jeg skal love å gjøre det beste for Oppdals innbyggere og bøgda mi.
Meninger

Olav Martin Mellemsæter, listekandidat for Oppdal Høyre

Da nærmer valget seg og vi er blitt lovet gull og grønne skoger av de fleste parti. Nå har jeg fire år bak meg i kommunestyret, bygningsråd og 1. vara til formannskapet, og jeg har nok funnet ut at realiteten er litt annerledes. Alle kamper kan ikke vinnes, og drive en kommune handler om prioriteringer. Nå er Oppdal en godt drevet kommune med god økonomi, så ting blir nok enklere enn i andre kommuner som har det verre.

Det har vært mange saker som har engasjert innbyggerne i Oppdal, salget av e-verket var en tung sak for mange, og jeg tror nok våre etterkommere vil lure på hva vi holdt på med.

Gjevilvassdalen har jo vært en omstridt sak lenge før min tid, denne saken tror jeg ikke får noen ende før man kommer til et kompromiss eller så går det vel til høyesterett igjen. Hvor mange millioner kommunen skal bruke på dette har jo vært diskutert i valgkampen. Det blir en kontrast til når vi sitter lenge i kommunestyret og krangler om 100.000 kroner til primæroppgavene til kommunen.

Jeg har ingen valgløfter å komme med, men jeg skal love å gjøre det beste for Oppdals innbyggere og bøgda mi.

Det viktigste er å bruke stemmeretten, du kan påvirke valget i en liten kommune som Oppdal, et ekstra kryss på noen du har tro på og du kan føre opp inntil seks navn fra andre parti,

Godt valg.