Ikke for seint å velge Humanistisk konfirmasjon

14 konfirmanter fra Oppdal og Rennebu har meldt seg på Humanistisk konfirmasjon. Men vi har fortsatt plass til flere!

Ivar Bøe (t.v) minner om at det ikke er for sent å velge Humanistisk konfirmasjon i 2020. På bildet sitter han sammen med Magni Øveraas, også hun fra Oppdal og Rennebu lokallag av Human-etisk forbund.   Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Konfirmasjon er for mange ungdommer et av de første betydelige verdivalgene. Derfor er vi glade for å kunne tilby et kurs i livssyn og etikk som stadig flere unge opplever at de står inne for. Det er flott å se at så mange unge ønsker å bruke tiden sin på å diskutere og undre seg over store spørsmål og vi synes det er spennende og meningsfylt å få være en del av det.

Humanistisk konfirmasjon er et tilbud om et kurs i livssyn og etikk, der ungdommer reflekterer og diskuterer sammen i grupper. Det hele avsluttes med en høytidelig seremoni i mai. Både kurset og seremonien er på et humanistisk grunnlag.

Kursene våre tar opp temaer som kritisk tenkning, humanisme, menneskerettigheter, likestilling, miljøvern, ungdom og rus, ungdom og seksualitet, konflikt og konfliktløsning, ansvar og frihet osv. Vi forsøker å legge til rette for meningsfulle diskusjoner om livets store og små spørsmål med kritisk tenkning som rettesnor.

Gjennom Humanistisk konfirmasjon har Human-Etisk Forbund i over 60 år gitt ungdom frihet til å ta sitt eget valg. Det har vi tenkt å fortsette med.
 

Ivar Bøe

Leder av Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu lokallag