«Vi må opp på barrikadene igjen og slåss for distriktene»

237 skattekontor skal legges ned og det er arbeidsplasser tapt for distriktene våre.

Geir Arild Espnes (Sp).  Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, Oppdal Senterparti

For et par uker siden ble vi opplyst om at finansministeren har bedt om en utredning om hvordan hun kunne få sikret at inntektene på kraft fra kraftkommunene kan komme rett inn i statskassa, og så fordeles ut igjen.

Altså det jeg vil kalle for en «snik»sentralisering, for å bruke deler av et ord Frp er blitt så glade i. Per Sanderud som har ledet ekspertutvalget for å få dette til, forstår ikke protesten fra kraftkommunene fordi det i følge han blir mer til alle på dette viset. For oss andre er det vanskelig å forstå at det skal bli mere penger bare ved å sende dem en runde innom Finansdepartementet.

Det er litt ulike syn på hvor mye Oppdal kommune vil tape på dette. Landssammenslutningen av Vasskraftkommuner (LVK) har gjort beregninger som antyder et tap for Oppdal på nesten 27,5 millioner når en regner på det totale bildet.

I forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet i forrige uke skrev Nationen at Regjeringen sentraliserer skatteinnkrevingen. Skatteinnkreving skal gjøres til en sentral statlig oppgave og 237 skattekontorer over hele landet legges ned. Arbeidsplasser tapt for distriktene våre.

Vi andre, vi må opp på barrikadene igjen og slåss for distriktene.