«Jubel og sorg i Rennebu»

I innbyggerundersøkelsen i de fire kretsene stemte 54 prosent for en grensejustering.

Ulsberg blir ikke en del av Oppdal kommune.  Foto: Kvass foto

Meninger

Onsdag kom svaret om grensejusteringen mellom Rennebu og Oppdal. Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at det ikke blir noen grensejustering. Dermed får ikke de fire Rennebu-kretsene Ulsberg, Innset, Havdal og Gisnås bytte kommune til Oppdal.