Kommunen må sørge for et godt løypenett

Hvis ikke må vi vurdere å holde igjen eiendomsskatten.
Meninger

Skrevet av Johan Aas

På Facebook ser jeg at det uttales at konflikten omkring Gjevilvassveien dreier seg om «eiendomsretten». Det er jusen som regulerer eiendomsretten og denne saken dreier seg egentlig ikke om jus – den dreier seg om at 5 grunneiere «hever seg over sin egen bygd». Alle bygder og byer blir utsatt for den type mennesker som setter seg selv høyere enn bygda eller byen.

Det er utrolig skadelig for en bygd å bli utsatt for slike personer og det er krevende og håndtere slike holdninger. Det er da bygda må stå samlet å si «nei – slikt finner vi oss ikke i». Sett på denne bakgrunn er det sjokkerende at ikke et enstemmig kommunestyre gir klart uttrykk for at «dette aksepterer vi ikke». Dersom disse 5 personene får gjennomslag for sine holdninger, vil det lett gi en smitteeffekt for at lignende situasjoner kan oppstå også senere. Særinteresser skal aldri gå utover «bygdas beste».

Denne konflikten skaper kun tapere. Den største taperen her kan bli folket på Oppdal – det fortjener ikke folket der. Jeg bygde hytte på Oppdal i 2001 – er blitt glad i bygda – trives på Oppdal – har truffet mange hyggelige oppdalinger. Samtidig har jeg opplevd noe av de samme holdningene som man nå opplever omkring Gjevilvassveien. Dette er kun unntaket og det er viktig at man «luker bort den type holdninger» – og her må kommunestyret gå i forkant. Politikerne skal være et forbilde for bygdas befolkning – ikke bare i ord, men også i handling.

Jeg er gjest i bygda og er selvfølgelig innforstått med at jeg må innordne meg bygdas faste innbyggere. Dette har jeg ingen problemer med – men jeg misliker sterkt å føle meg utnyttet. Vi hytteeiere føler vi betaler høy eiendomsskatt – men dersom kommunen sørger for å lage et godt løypenett – så kan jeg leve godt med dette nivået. Dette forutsetter at kommunen sørger for at løypenettet er langt bedre enn hva vi nå opplever. Hvis det ikke skjer noe raskt på dette området, må vi vurdere å sette inn eiendomsskatten på sperret konto inntil en løsning er klar. Kanskje Hytteeierforeningen på Oppdal bør ta initiativ til dette.


Gjevilvasshytta blir stengt i vinter

Årsaken er et uforutsigbart skiløypetilbud.- Vi ønsker å sikre ro i dalen

Ola Husa Risan (Sp) sier at det var synd at forslaget de la fram ikke ble vedtatt.