21 millioner i tapte inntekter. Årlig.

Hytteeierne sier de vil bruke hytta mindre hvis Gjevilvassvegen blir brøytet. Det får store ringvirkninger.
Meninger

Skrevet av Bård Jystad:

21 millioner i tapte inntekter er trolig noe Oppdalssamfunnet må regne med. Årlig. Dersom Gjevilvassvegen fortsatt blir brøytet. Og hytteeiernes egne anslag slår til. Ikke i form av en boikott, men utelukkende knyttet til redusert bruk av hyttene. I den sammenheng er det grunn til å presisere at omsetning ikke er det samme som verdiskaping! Slik noen synes å tro. Og som jeg har skrevet detaljert om i avisa for noen år siden.

Oppdal er trolig en av de kommunene i landet som har mest kunnskap om hyttelivet og virkningene det har for lokalsamfunnet. Til sammen er det gjennomført 3 omfattende undersøkelser i 1999, 2008 og senest i 2015. Dessuten noen mindre omkring skiløypa på Gjevilvassveien, senest for ganske nøyaktig ett år siden. Samtlige gjennomført i nært samarbeid med, og ved bruk av analyseverktøy som Questback og Easyfact. Som brukes daglig av profesjonelle aktører som eksempelvis Opinion og Amedia. Analyser og rapporter utarbeides av selskapene. Feilmarginene i undersøkelsene er små. Og med 95 % sannsynlighet beregnet fra +/- 2,6 prosent til +/-3,5 prosent. Ved bruk av den statistiske kalkulatoren Questalyze. Det betyr at svarene som er avgitt er gyldig for hele populasjonen, også de som ikke har svart. Samtlige undersøkelser har vært rettet mot utenbygds eiere. På grunn av relevansen i spørsmålene som stilles.

I undersøkelsen fra 2019 sier 42 prosent at de vil redusere bruken av hytta med i gjennomsnitt 13 dager i året. Dersom veien blir brøytet, og skiløpa forsvinner. 50 prosent vil ikke redusere bruken. De øvrige vet ikke. Med utgangspunkt i undersøkelsen i 2015 og hytteeiernes egne svar om deres lokale forbruk/kostnader, betyr det at disse reduseres med 21 millioner kroner årlig. Dersom skiløypestriden fortsetter. Faste kostnader som eksempelvis; kommunale avgifter, skatt, bredbånd og delvis strøm, er holdt utenfor.

I samme undersøkelse sier 67 % av hytteeierne at ingen annen skiløype kan erstatte Gjevilvassveien. 82 prosent mener dessuten at Gjevilvasshytta er viktig eller svært viktig for opplevelsen av skituren innover dalen. Flere omtaler løypa som unik, med en fantastisk utsikt, flat, og godt egnet for eldre og familier med barn. Samtidig oppfatter 52 prosent en eventuell ny parallell løype langs veien som negativt i stor eller svært stor grad, mens 42 prosent mener det samme i liten eller svært liten grad.

Nesten halvparten av dem som har svart – 49 prosent – har sine hytter i området Gjevilvassdalen, Skarvatnet og Hornlia. Henholdsvis 73 og 68 prosent med hytter i Gjevilvassdalen og Hornlia svarer Ja på spørsmålet om de vil redusere bruken av hytta. Men interessant nok svarer også 56 prosent med hytter i Vangslia og 44 prosent med hytter i Stølen at de vil gjøre det samme.

I rangeringen av hva som er viktigst for bruken av hytta kommer Preparerte skiløyper høyt oppe på en 2. plass. Bare slått av Fjell og Naturlandskap. Begge i kategorien Meget viktig! Et paradoks – og trist at det nest viktige for hytteeieren i dag er blitt det mest uforutsigbare!

Med utgangspunkt i de konsekvenser og betydning skiløypestriden har for lokalsamfunnet i Oppdal, må våre politikere samle seg om en (eller flere?) løsninger på utfordringene vi står overfor. Og som eskalerer. Sikker på det er jeg imidlertid dessverre ikke. Til det oppleves for mye unnfallenhet. Også utenfor det politiske livet. Samtidig sprer «saken» seg dag for dag. Nylig leste jeg om skirennet som må avlyses, og at løypa innover mot Langtjønna ikke ble tillatt preparert over en grunneiers område. På grunn av plager med søppel i skisporet??? En løype jeg går mange ganger hver vinter. Og aldri opplevd søppel en eneste gang! Instinktet sier meg at det heller må dreie seg om noe annet. Det skulle vel aldri være penger?

Slik løypetvisten utvikles dag for dag, er det ingen vinnere. Bare tapere. Enten det er hytteeierne som har satset 3–4 millioner kroner på en hytte i Oppdal, lokalsamfunnet eller grunneierne. Forutsigbarhet er viktig. Men fungerer ikke lenger. I hvert fall ikke når det gjelde skiløypenettet. Derfor må vi engasjere oss! For å finne løsninger som kan stoppe utviklingen.

Paradoksalt har hyttenæringen vært en av de viktigste vekstfaktorene i bygda fram til i dag. Med 3.769 hytter som i snitt brukes 57 døgn i året. Som tilsvarer 640.000 gjestedøgn (utenbygds eiere), eller omregnet til 1.750 faste innbyggere! Kanskje skulle de gå under beskrivelsen deltidsboere? Men det vil de kanskje ikke. Slik de blir behandlet i kommunen i dag.


- For reiselivet i Oppdal er det veldig trist at Skienern er avlyst

Det sier daglig leder Steinar Furnes i Visit Oppdal til Opdalingen.- Har fått klar beskjed om hvordan denne saken skal løses

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) oppfordrer til å ikke spisse konflikten i Gjevilvassdalen noe mer.