Vi burde muligens valgt å bruke et eksternt byrå for å sikre objektivitet

- Vi ønsker å dele våre tanker rundt ansettelse av ny Kultur og Næringskoordinator i Rennebu kommune, skriver Senterpartiets representanter i Rennebus kommunestyre i dette åpne brevet, som også er sendt til ordfører Ola Øie.

Rennebu Sp innser at ting kanskje burde vært gjort annerledes i ansettelsen av ny kultur- og næringskoordinator i Rennebu kommune.  

Meninger

Kultur- og næringskoordinator ble bestilt gjennom årets budsjett og økonomiplan. Det politiske flertall ønsket å satse på dette og tror det blir bra for utviklingen av Rennebu. En mulighetsjobb som vi forventer gir avkastninger. Denne prioriteringen har vi Senterpartiet jobbet for lenge og er svært fornøyd med at kommunestyret i fellesskap fant rom for en slik stilling. Forening av områdene kultur og næring har vi stor tro på at kan skape mye spennende for kommunen vår.


Slik det er nå vil jeg ikke akkurat anbefale noen å søke jobb i Rennebu kommune

Hva er det som skjer i Rennebu?, spør Tore Aasheim i dette leserinnlegget.

 

Stillingen ble utlyst og vi fikk 10 søkere, søkere med variert og mye god kompetanse. Tilsettingsutvalget har gjort en jobb og tilbudt jobben til en særdeles driftig og flink dame. Vi har ingen grunn til mistillit til gjennomføringen av utlysning, intervjurunde og tilsetting. Mulig vi skulle valgt å bruke eksternt byrå for å sikre objektivitet i prosessene. Men det ble ikke vurdert når prosessen ble igangsatt. I etterkant har vi fått endel tilbakemeldinger på at det skulle vært gjort, det må vi ta med oss i senere vurderinger. Da det fort blir tette bånd og bekjentskaper i en liten kommune som vår.

At vår varaordfører og formannskapsmedlem skal besitte en slik stilling synes vi blir en utfordring. Ikke fordi at vi ikke har tro på at hun kan gjøre en god jobb! Men utfordringen for oss er kombinasjonen, arbeidsgiver og samtidig ansatt. Utfordringene for en liten kommune er at vi som sitter i råd og utvalg, må tenke på andre roller vi har i samfunnet! Forventninger som stilles til oss og hvordan vi tydelig skiller mellom de hattene vi bruker. Vi må ikke være redde for å få oppgaver som folkevalgte, men vi må til enhver tid være vår rolle bevisst.

Sånn som demokratiet i Rennebu er bygd opp så er det i all hovedsak ordfører og varaordfører som representerer oss i alle typer settinger og møter utenfor egen kommune. Det fører med seg veldig mange møter. Vi mener at det blir utfordrende og hele tiden vurdere hvilken hatt som skal brukes og hvilken som må legges på hylla i gjeldende sak/møte. Etter vår oppfatning så vil det bli en stadig tilbakevendende utfordring.

Og hvordan klarer en politiker gjennomføre en slik jobb uten å blande inn sitt partisyn i jobben samtidig som hun er varaordfører, formannskapsmedlem og fylkespolitiker? Og hvordan skal tiden strekke til??
Vi mener at her må det velges og prioriteres. Alle hattene går ikke sammen, verken tidsmessig eller habilitetsmessig.

Vi må også være våkne i forhold til maktfordelingen i kommunen. Det er sunt og nødvendig med en viss fordeling av ansvar og makt. Selv om man er en liten kommune, så må vi jobbe for en viss fordeling av makt og ansvar på flere hoder. Så vi sikrer innbyggere våre kvalitet og tilgjengelighet, makt utfra det mandat velgerne har gitt oss.

Rennebu Senterparti mener derfor at her må det gjøres vurderinger rundt hvordan disse utfordringer skal løses. Når en eventuell ny varaordfører skal velges bør denne komme fra ett annet parti for å sikre en bedre fordeling av representasjon og makt.

Vi sitter med mange spørsmål, mange av våre velgere gjør det samme, og forhåpentligvis florerer noen av disse tankene i varaordføreren sitt hode, så vi i fellesskap kan komme frem til en løsning som er til det beste for vårt kjære Rennebu.

Kommunestyregruppen for Sp i Rennebu.


Varaordføreren er Rennebus nye kultur- og næringskoordinator

Varaordfører Marit Bjerkås er tilbudt stillingen og har takket ja.

 

Må Bjerkås holde seg unna kultur- og næringssaker?

Må unngå rolleblanding mellom kommunejobben og rollen som politiker.

 

Mens presten satt i koronakarantene, sprang organisten fram til døpefonten

Dåpsfølget fikk en fantastisk opplevelse i kirka da koronakarantene førte til behov for improvisasjon.