Ber kommunen om hjelp

Rennebumartnan har dalende besøkstall og stor konkurranse med andre arrangement.

Det kommer stadig mye folk til Rennebumartnan, men besøkstallet er dalende. Foto: Arkiv  Foto: Foto: Arkiv

Nyheter

I forkant av forrige ukes møte i Rennebu kommunestyre, informerte styreleder Odd Ustad og daglig leder Kenneth Teigen i Rennebumartnan representantene om tingenes tilstand. Det kom frem både positive og negative ting under orienteringen.

Lavere besøkstall

Det som volder mest bekymring, er det dalende besøkstallet. I rekordåret 2000 var det 21500 besøkende, i 2007 18800, mens det i år kom 11600 martnasgjester til Berkåk.

–Dette skyldes sikkert flere faktorer, blant annet var det, bortsett fra søndag, svært dårlig vær i år. Også flytting en uke frem gjorde at vi kom for nær andre arrangement i regionen, forklarer Odd Ustad.

Billettsalget fra 2007 til i år, har samtidig falt fra 1,7 til 1,2 millioner kroner. Ifølge regnskapstall fra Brønnøysundregistrene har Rennebumartnan gått med underskudd de siste fem årene, og egenkapitalen er betydelig svekket.

Betyr mye for bygda

Rennebumartnan genererer anslagsvis 3 millioner kroner til lokalt næringsliv hvert år, og legger man til markedsverdien martnan representerer, og plusser på de 31 årene den har eksistert, er det ingen tvil om at arrangementet har betydd, og fortsatt betyr mye for bygda.

Ber om 350.000 årlig fra Rennebu kommune

27 lag og organisasjoner, med sine tusen frivillige, får kjærkommen inntekt gjennom betalt dugnadsarbeid og i perioden 1989 - 2016 er det lagt ned 97 000 timer med dugnadsarbeid, noe som tilsvarer 53 årsverk. Dugnadsinnsatsen i forbindelse med martnan er formidabel, og helt avgjørende for å klare å holde arrangementet i gang. Derfor fokuseres det mye på å pleie denne.

–Fremtidige utfordringer går blant annet på å utvikle og ta vare på dugnadsånden. Vi må også ha fokus på nyskapningsevnen, og vi må se hva vi kan gjøre i forhold til nye og yngre kundegrupper, sier Ustad.

Styret i Rennebumartnan presiserer overfor kommunestyret at det ikke er noen fare for fremtidige arrangement, men ønsker et årlig tilskudd på 350.000 kroner fra Rennebu kommune.

–I midten av november vil vi arrangere en egen strategisamling for videre utvikling. Det er kamp om kundene, og folks fritid og pengebruk øker stadig. Men vi har store utfordringer fremom oss, erkjenner Odd Ustad, styreleder i Rennebmartnan.