- En kjempenyhet for Drivdalens innbyggere

Statens vegvesen varsler at det i år vil bli oppstart av den lenge etterlengtet gang- og sykkelvegen Driva-Hevle.
Nyheter

Ola Arne Aune i OASE i Drivdalen skriver i en pressemelding at de har via Oppdal kommune ved Jan Kåre Husa, mottatt en e-post sendt fra Statens vegvesen region midt  ved Jon Arne Klemetsaune, hvor det framgår at Vegdirektoratet i en tabell, «E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger», har lagt inn at ni av de ekstra 70 millionene til gang- og sykkelveger i Statsbudsjettet for 2018 skal benyttes på E6 Driva-Hevle.

- Totalkostnaden for strekningen Driva-Hevle vil være drøyt 50 millioner kroner slik at det også vil kreves bevilgninger i 2019 og 2020. De nødvendige investeringsmidlene for disse årene vil synliggjøres i Statens vegvesen sitt Handlingsprogram for 2018–2023. Handlingsprogrammet fastsettes i første halvdel av februar 2018, står det videre i e-posten fra Statens vegvesen.

Under kommunestyremøtet i oktober 2016, kunne utviklingsleder Jan Kåre Husa i Oppdal kommune kunne fortelle at reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt høsten 2015. Prosjektet har vært inne på statsbudsjettet, blitt tatt ut igjen og forskyvet.

– Reguleringsplanen ligger klar, så det er bare å starte gjennomføring av prosjektet/utbyggingen. Jeg har stilt spørsmål til Vegvesenet region midt om dette blir prioritert, uttalte Husa den gangen.

- Tror det ikke før vi får se det

Ola Arne Aune sitter som leder i OASE Drivdalen og han forteller til Opdalingen at hans umiddelbare reaksjon på nyheten som kom tirsdag kveld, var at dette er noe de har ventet lenge på.

- Jeg håper at det blir slik som de skriver i e-posten. Dette er noe vi har jobbet for de siste 20-30 årene, sier Aune til Opdalingen.

For at dette skal bli en realitet, må Vegdirektoratet gjøre et vedtak i saken. Det skal gjøres i første halvdel av februar.

Aune forteller at dette er en nyhet som folk i Drivdalen har satt pris på.

- Dette er et prosjekt hvor det har vært mye fram og tilbake. Folk ble glade da vi fikk nyheten i går, men det er mange som ikke vil tro på det før de får se det, sier han.

- Hva vil denne oppstarten bety for Drivdalen?

- Det vil bety enormt mye. Det kommer til å bli en undergang under veien borte ved den gamle butikken og trafikksikkerhetsmessig åpner gang- og sykkelvegen muligheter for folk. Drivdalen skole er også den eneste skolen som har skolevei langs E6 mellom Trondheim-Oslo, så for elevene kommer også gang- og sykkelvegen til stor nytte, sier han.

I utgangspunktet skulle prosjektet starte opp våren 2016. Siden 2014 har prosjektet blitt tatt ut av statsbudsjettet og forskyvd.