Tele gjør det vanskelig å ta ut masse til veibygging

NVE antar at det er mellom 5000-10.000 kubikk snø som ligger og demmer opp Driva.
Nyheter

Geir Stenkløv fra Oppdal lensmannskontor opplyser til Opdalingens fotograf på stedet at de nå skal sette i gang med å lage en vei til raset, slik at de kan få begynne å grave en kanal til elva.

NVE mener at dette er den sikreste måten å få bort vannet på.

Dette betyr at de nå setter i gang med arbeidet som Arnstein Sæteren og Jon Suleng ønsket å starte på i går.

Så fort de rekker å grave løs masse, er det to dumere som står klar til å kjøre bort massen. Men tele gjør det vanskelig å ta ut masse til veibyggingen.

Opdalingen får opplyst at NVE antar at det er mellom 5000-10.000 kubikk snø som ligger og demmer opp Driva. Videre vurdering fra NVE vil bli gitt når man kan begynne å grave i raset.