Alpintunet er solgt og skal videreutvikles

Alpintorget solgt til lokale investorer som ønsker å revitalisere området i Stølen.

  Foto: Sven-Erik Knoff

Nyheter

Suwo Invest AS og Carstens Eiendom AS har i dag kjøpt Landsbytorget. Salget er gjennomført med bistand fra Norlandia Utvikling ved administrerende direktør Hilde Hammervold på vegne av av eierselskapet Hero Group.

- Det stemmer at vi i dag har inngått salg av selskapet som eier Oppdal Alpintun. Vi tror dette blir en bra løsning som vil gi en win win situasjon for både kjøpere, selger og Oppdal som destinasjon, uttaler Hammervold til Opdalingen.

- God løsning for Oppdal

- Med bruksendring til fritidsleiligheter som vi fikk på plass i desember etter nesten fire års godt samarbeid med Oppdal kommune, er det nå tid for å starte ny utvikling å skape liv i anlegget. Med den flotte beliggenheten tror vi leilighetene har mulighet for å nå nye spennende kjøpegrupper.

Samtidig så vi at dette var utenfor den strategiske satsning til Hero Group som har eid Alpintunet de siste år. Med dedikerte nye eiere med lokal tilknytning, kunnskap til lokalmarkedet og hands-on styring av utviklingen tror vi dette kan bli med å gi Oppdal som destinasjon en ny giv, uttaler Hammervold.

Anlegget i Stølen har ligget i brakk de siste fem – seks årene og det har vært en rekke forslag og spekulasjoner om hva bygningsmassen kunne ha vært brukt til. De nye eierne samarbeider om et prosjekt som inkluderer 65 leiligheter og et grendehus.

- Leies ut fra dag én

Kjøperne forteller at anlegget likevel er overraskende god stand og de av leilighetene som vil bli lagt ut for utleie kan leies ut fra dag én.

De nye eierne, Svein Wognild, Jørn Sundland, Øivind Carstens og Henrik Carstens, har et sterkt ønske om å revitalisere området i Stølen, og de ser for seg både salg og utleie av leilighetene i anlegget.

I tillegg inngår et grendehus i salget, her er det også et restaurantlokale som man vil se nærmere på for videre utvikling.

Norlandia Utvikling og Hero Group som tidligere har eid anlegget har vært ganske så fremoverlent når det gjelder omregulering av anlegget, men de nye eierne mener at de kanskje har et større potensiale for å lykke i og med at de har en mer lokal forankring, både i Oppdal og Trøndelag.

- Vi tror vår gruppering fra Trondheim og som også er hytteoppdalinger har gode forutsetninger for å lykkes i dette prosjektet, uttaler Carstens.

De som kjøper seg leiligheter i anlegget skal også ha anledning til selv å leie ut boenhetene når de selv ikke oppholder seg i dem. Her vurderer de nye eierne å opprette et servicekontor i selve anlegget som skal være behjelpelig med utleie, både av egne, men også av andres leiligheter.

Øivind Carstens forteller til Opdalingen at han lenge har hatt lyst til å gå løs på et prosjekt som kan være med å revitalisere denne delen av turistdestinasjonen.

- Ved å få liv og røre tilbake i Alpintunet vil det også bety mye for området i Stølen generelt. Dette er et spennende prosjekt med mange muligheter, og vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet.

Øivind Carstens benytter anledningen i en pressemelding som ble sendt ut i kveld til å berømme Norlandia Utvikling for godt samarbeid fram mot salget.

Selve overtakelsen av selskapet som eier eiendommen skjer i løpet av våren. Partene ønsker ikke å oppgi salgssummen.