Nordens største museum kledd i skifer fra Oppdal

Det nye nasjonalmuseet i Oslo sentrum blir 17 mål med profilering av oppdalsskifer.
Nyheter

Mens Oppdal diskuterer hvorvidt man vil ha et «fjøs» og et «fjell» i sentrum av bygda, så har hovedstaden allerede gått med på å få en «bunker» fra Oppdal i sitt sentrum.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum, og samler de visuelle kunstartene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Den gedigne bygningen som er under oppføring like ved rådhuset, Aker Brygge og Nobels Fredssenter blir dekket av oppdalsskifer fra topp til bunn, innvendig og utvendig.

Totalt vil det bli lagt skifer fra Oppdal på nesten tolv mål på utsiden av bygningen og inne i museet vil hele fem mål bli dekket av stein fra Dovre.

Denne skiferen er hentet ut fra fjellet i Oppdal, sendt til Tyskland for behandling og returner til Oslo for å festes på veggene.

Skiferen er «vannblåst» for å få en ru overflate, og legges stein for stein sånn at det til slutt dekker 17 mål vegg. Oppdalstens andel av oppdraget utgjør cirka 35 millioner og steinen skal dekke museets fasade, gesims, innvendig forblending og tak.

Byggeleder for fasade og tak, sivilingeniør Mathias Kolsaker forteller til Opdalingen at i tillegg til veggene så skal også museumstaket dekkes av skifer fra Oppdal. Denne steinen blir tatt ut og etterbehandlet i Oppdal og sendt direkte til Oslo fra Oppdalsten.

Da Opdalingen besøkte byggeplassen for noen dager siden var det denne skiferen man var i full gang med å legge. Heller ikke her er det snakk om små flater, takterrassen på museet er like stor som en fotballbane.

Byggeprosjektet

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), en seksjon i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som bygger det nye Nasjonalmuseet.

Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll. I løpet av 2018 vil nærmere 1000 personer være engasjert i prosjektet, inkludert entreprenører.

Kleihues + Schuwerk prosjekterer også interiøret i publikumsarealene («Front of house»), som foaje, bokhandel, bibliotek, multimedia sal og restaurant. I nært samarbeid med Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt museet.

Brukerutstyrsprosjektet

Brukerutstyrsprosjektet er organisert som eget prosjekt. Det er ikke vanlig at Statsbygg leder brukerutstyrsprosjekter, men på grunn av prosjektets kompleksitet har Kulturdepartementet bedt Statsbygg lede prosjektet.

Brukerutstyrsprosjektet, eller «Back of house», har ansvar for anskaffelser til museet, det være seg montere og lys i samlingsutstillingen, til skilt og «wayfinding», og er med i prosessen med å utvikle arbeidsplasser, utforming og møbleringsløsninger i formidlingsatelier, verksteder og konserveringsatelier.

Dette arealet utgjør cirka 22.000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 590 millioner kroner. Cadi og Kaels er interiørarkitektene.

Problemer med glasstak

Kolsaker forteller at byggearbeidet er enormt med en kostnadsramme på nesten seks milliarder kroner.

Etter planen skulle museet stå ferdig sommeren 2019 og åpnes året etter. Nå har det dukket opp utfordringer med den såkalte alabasthallen, en diger utstillingshall som på kveldstid skal lyse opp oslohimmelen gjennom sine delvis gjennomsiktige vegger.

Nå viser det seg at alabast ikke kan brukes som byggemateriale på så store flater, og erstatningen, resirkulert glass, heller ikke holder mål, på grunn av spenningen over store flater så sprekker glasset. Dagbladet meldte denne uken at prosjektet med selve taket kan bli cirka et halvt år forsinket og man har ennå ikke funnet en god nok erstatning for alabasten.

Framdrift

Prosjektet Nytt Nasjonalmuseum utvikles i faser. Dette er tidslinjen:

Våren 2012: Forprosjektet ferdigstilt

30. januar 2013: Bystyret i Oslo vedtar reguleringsplan

28. februar 2013: Ekstern kvalitetssikring ved uavhengig tredjepart (KS2) ferdigstilt

6. juni 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen

26. mars 2014: Åpning av byggetomta og byggestart

2. mai 2016: Grunnsteinsnedleggelse

2017: Råbygget reises

1. mars 2018: Kranselag

2019: Alabasthallen lyssettes

2019: Bygget står ferdig, Nasjonalmuseet flytter inn

2020: Nasjonalmuseet åpner for publikum.

Lang innflyttingstid

Nå kan det altså se ut som om prosjektet blir cirka seks måneder forsinket på grunn av problemer med deler av byggematerialet.

Grunnen til at det tar et helt år fra bygget står ferdig til det åpnes for publikum er at alle systemer med hensyn til klimaanlegg, sikkerhet etc. skal sjekkes og dobbeltsjekkes. Det er også verdier for milliarder som skal flyttes inn, plasseres og stilles ut så her overlates ingenting til tilfeldighetene.

tore.aasheim@opdalingen.no

970 80 400