Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagedagen ble markert ved Vonheim barnehage i Rennebu.
Nyheter

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og ble tirsdag markert også ved Vonheim barnehage på Berkåk. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen, der formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet «La meg skape!»

- Barna har på forhånd laget ulike isblokker ved å fryse vann i forskjellige bokser som de tar med seg ut, og sammen vil de forsøke å lage en is-skulptur, forteller styrer ved Vonheim barnehage, Marta Hage.

- Hvorfor er kunst, kultur og kreativitet valgt som tema? For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt, sier arbeidsgruppa for barnehagedagen om valg av tema.

Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping, og estetisk kompetanse er en kilde til utvikling.

- Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. Kreativitet fremmer nysgjerrighet og læring og gir barn varierte måter å sanse, oppleve og uttrykke seg på, sier arbeidsgruppa for barnehagedagen.

At ungene ved Vonheim barnehage så avgjort både har skapertrang og viser kreativitet, viser bildene du kan se øverst i saken.