Stor skredfare i Trollheimen

Faregraden er oppe i 4.
Nyheter

NVE- Snøskredvarslingen melder om betydelig snøskredfare i Trollheimen. De melder at det er faregrad 4.

- Utover dagen vil det danne seg ferske fokksnøflak på vedvarande svake lag, skriver varsom.no på sine nettsider.

Snøskredvarselet angis i faregrad grønn, gul, oransje og rød.

Når faregraden er stor anbefales ferdsel i skredterreng ikke. Skred som løsner av seg selv forventes og man anbefaler å unngå løsne- og utløpsområder.

Snøstabiliteten har svake bindinger i de fleste brattheng og omfattende ustabile forhold.

- Utløsning er sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Fjernutløsning er også sannsynlig. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred, skriver varsom.no på sine nettsider.