Bli med da vi testet den nye luftambulansen

Opdalingen ble invitert med opp til værs i det nye ambulansehelikopteret på Dombås.

Opdalingen var med og testet det nye ambulansehelikopteret på Dombås

Ingeniør Stine Nilsen forteller om hva som blir nytt for lege og pasient ombord i det nye helikopteret. 

Blek, men fattet; Opdalingens Tore Aasheim ble invitert med opp til værs. 

Nyheter

Luftambulansebasen på Dombås fikk nytt ambulansehelikopter forrige fredag. Opdalingen var med på en testtur før det nye helikopteret ble satt inn i tjeneste, og i videoen øverst i artikkelen forteller pilot Lucas Olsen og ingeniør Stine Nilsen hva nyanskaffelsen betyr for piloter, leger og pasienter.

Gir økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

Helikopteret på Dombås er det andre av 15 nye ambulansehelikoptre som skal skiftes ut og settes i drift i luftambulansetjenesten. Det skal betjene befolkningen ut fra basen på Dombås og vil dermed være noe som befolkningen i Oppdal og Rennebu vil stifte bekjentskap med i årene som kommer.

- Det har vesentlig bedre egenskaper i høyfjellet og vil ha større gjennomføringsevne i dårlig vær enn det ti år gamle helikoptret det erstatter. Det sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Mer robust tjeneste

I løpet av vår og sommer skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt.

- Samlet gjør disse tiltakene tjenesten mer robust og vi kan levere mer og bedre beredskap, sier Juell.

Styrker sikkerheten

Fra 1. juni 2018 skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS (NLA AS). Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko. Samtidig er det Luftambulansetjenesten HF som har det øverste operative ansvaret for all luftambulanse i Norge. 

- For å sikre pasientene og de som flyr i tjenesten vår har vi derfor valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet og en meget avansert autopilot, sier Juell.

Først i verden

Det nye helikopteret som nå settes inn på Dombås, er en Airbus H135 T3H, som er en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene. Luftambulansetjenesten og NLA AS er først i verden til å ta dette avanserte helikopteret i bruk til sivil luftfart.

 - Det nye helikopteret har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektivitet ved lange og krevende oppdrag ut fra Dombås.

Siste generasjons cockpit teknologi (Helionix) gir autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre og mye bedre situasjonsoversikt for piloten. Samlet gir det bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng. Det sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Helikopteret har også moderne innredet kabin der den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt mer funksjonell oppbevaring av nødvendig utstyr. Det gir generelt bedre arbeidsforhold for legen om bord.

Et økonomisk løft

De regionale helseforetakene bruker årlig 1,1 milliard kroner på luftambulansetjenesten. Når de nye ambulansehelikoptrene er på plass, øker den årlige kostnaden for helikopterdelen av tjenesten med 26 prosent,  eller drøyt 100 millioner kroner.