Området sperres av etter jordras

Geologer er på vei for å undersøke raset.
Nyheter

På grunn av stor snøsmelting i fjellet har det gått et jordras ved Landlaupet i Storlidalen. Raset har ligget som en demning i fjellet, hvor snøen har tettet for.

Etter det Opdalingen erfarer skal raset ha gått rundt klokka ett i dag.

Raset har tatt med seg mye vegetasjon på tur ned fjellsiden og raset stenger fylkesveien til Storlidalen. Raset stenger veien to steder, på innsiden og utsiden av Landlaupet.

Raset skal ha rent på begge sider av hus som ligger i området, men raset fra fjellet skal nå ha roet seg. Trøndelag politidistrikt skriver på Twitter at det ikke være hus i det området som er rammet av raset.

Det skal ikke ha vært folk i nærheten da raset gikk.

- Vegen er helt sperret og området sperres for folk da det oppleves som ustabilt. Geolog bestilt for vurdering av tiltak, skriver politiet på Twitter.

Adressa skriver på sine nettsider at flere gårdbrukere og hytteeiere som er isolert i Storlidalen. Operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen sier til avisen at det vil være behov for å få åpnet veien om ikke så alt for lenge, men det må først vurderes hvor trygt det er.

Varsom.no skriver på sine nettsider at det er gult farenivå for flom i Trøndelag. Stigende temperaturer og mulighet for regn vil føre til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø.

Det er allerede høy vannføring i en del elver grunnet snøsmelting. Det er varslet regn torsdag/fredag som kan gi ytterligere vannføringsøkning. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.