– Det har ikke bare vært enkelt å være flyktning

Den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968 førte til at Milosh Motys måtte rømme hjemlandet.
Nyheter

I år er det 50 år siden Sovjet invaderte hjemlandet til Milosh Henrik Motys. 20. august 1968 ble en tragisk dag for det tsjekkoslovakiske folket, som Motys vil at vi ikke skal glemme.