Sommervikarer restaurerer sjøørretbekker i Orkla

Tre sommervikarer fra Trønderenergi har denne uka bidratt til å gi sjøørreten i Orkla bedre levevilkår.
Nyheter

Vannområde Orkla og Orkla Fellesforvaltning har et samarbeidsprosjekt pågående for å forbedre habitatet og gyteområdene for anadrom laksefisk i utvalgte sidebekker til Orkla.