Nedgang i sykefraværet

Nyheter

Både Oppdal og Rennebu har nedgang i sykefraværet i andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser nye tall fra Nav Trøndelag.

Oppdal hadde i 2018 et legemeldt fravær på 5,0 prosent i 2018, ned fra 5,5 prosent i 2017. Det gir en nedgang på 8,3 prosent. Også Rennebu endte på 5,0 prosent i andre kvartal i år, ned fra 5,2 prosent i 2017. Det gir en nedgang på 3,1 prosent.

Hele fylket opplever nå lavere sykefravær, og spesielt blant unge arbeidstakere.

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,1 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Det er mer enn seks prosent lavere enn samme kvartal i 2017. 

Fraværet er litt over landsgjennomsnittet, men samtidig er nedgangen større en gjennomsnittet. 

- Sykefraværet går ned i to av tre kommuner i Trøndelag, og det er spesielt gledelig å se at legemeldt fravær synker mest blant de unge under 30 år, altså den gruppen som er ny i arbeidslivet, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

Sykefraværet for kvinner er på 6,7 prosent, en nedgang på 6,6 prosent. Menn har et sykefravær på 3,7 prosent, en nedgang på 5,3 prosent. Sykefraværet for kvinner går ned i alle aldersgrupper unntatt 65-69 år. Nedgangen gjelder også for menn med unntak av de mellom 60-64 år.