Senterpartiets listetopp vant folkehelsepris

Steinar Krokstad overrekker folkehelseprisen til Geir Arild Espnes. 

Nyheter

Senterpartipolitiker Geir Arild Espnes vant i helga Trøndelags Folkehelsepris.

I statuttene for Folkehelseprisen står det følgende:

«Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av betydelig innsats innenfor folkehelsearbeid. Folkehelseprisen skal være en stimulans og har til hensikt å skape økt oppmerksomhet om folkehelsearbeid. Folkehelseprisen skal gå til en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, en avdeling eller en organisasjon og er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være en «hverdagshelt» som gjør et stort arbeid i det stille, eller en virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement som kommer folkehelsen til gode».

- Jeg er både rørt og ydmyk for å ha mottatt Folkehelseprisen for Trøndelag for 2018 og skjønner at det forplikter. Jeg lover å fortsette arbeidet for bedret folkehelse i alle de fora jeg deltar, sier Espnes selv i en e-post.

Prisen, som består av et glassbilde laget av kunstneren Heidi Midsel Bullen og et diplom, ble ut under Folkehelsealliansen sin årlige folkehelsekonferanse fredag kveld.

Begrunnelsen for at Espnes stakk av med årets pris er følgende:

«Den som mottar Folkehelseprisen 2018 har bidratt betydelig med å sette folkehelse på dagsorden nasjonalt og internasjonalt. Kandidaten har drevet forskning, undervisning, foredrag, prosjektutvikling og nettverksbygging for å fremme folkehelsen.

I 2009 stod den nominerte bak etableringen av Senter for helsefremmende forskning, et senter som i dag har knyttet til seg 30-35 forskere gjennom et bredt spekter av forskning på helsefremming blant ulike grupper og på ulike arenaer.

Kandidaten har etablert det norske nettverket for helsefremming, men er også initiativtaker til etableringen av European forum for health promotion reseach.

Et langvarig samarbeid med Australian National University, University of Papua New Guinea og etablering av et nytt helsefremmende senter i Singapore, vitner om en kandidat med gjennomslagskraft og høg faglig integritet.

Sist, men ikke minst, vedkommende er også akiv i politikken og benytter enhver anledning til å fremme behovet for en bedre folkehelse for alle!»