Slik kan den nye fiskefabrikken i Drivdalen ta form

  Foto: Truls Lereggen, Illustrasjon: Plankontoret

Nyheter

Arbeidet med bygging av et landbasert oppdrettsanlegg og slakteri for ørret fortsetter. Nå har Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS sendt inn sine planer til førstegangs behandling.