Vi ønsker ikke å oppleve manglende beredskap i distriktet

Nyheter

Ingvill Dalseg fikk enstemmig vedtak i fylkestinget på at det skal utarbeides en felles regional plan for akuttberedskapen, og at planen kan ta utgangspunkt i problemstillinger belyst i «Beredskapsanalyse for ambulansetjenesten i Midt-Norge».

- Grunnen til at jeg har så stort engasjement, er at helseforetaket vil spare inn en ambulanse i Oppdal. Dette har jeg jobbet lenge med, sier Dalseg.

Hun mener at det ikke bare er å ta bort en ambulanse når man bor 12 mil fra nærmeste sykehus. Sammen med stortingspolitiker Guro Angell Gimse har Dalseg blant annet besøkt toppledelsen på St. Olavs hospital to ganger, og er i dialog for å høre hva som er utfordringene, og hvordan de kan løses.

- Økonomi er en del av utfordringen, og beredskapsanalysen til St. Olavs sier noe om at det sitter folk på ambulansestasjoner som venter på oppdrag. Men nå får vi flere og flere eldre, de har en økt bruk av ambulansen og akuttjenestene. Vi vet at det vil bli et større press på tjenestetilbudet.

- Det er viktig for utkantkommunene at vi blir sett og hørt, slik at vi skal slippe nye meldinger som at"vi fikk ikke tak i vikar i sommer, derfor tar vi ut en ambulanse", sier Dalseg, som mener det er uholdbart.

Høyrepolitikeren mener det er viktig at man nå tenker nytt. Kanskje burde for eksempel hjemmetjenesten kune brukes i akuttsituasjoner.

- Jeg sier ikke at hjemmetjenesten skal erstatte akuttberedskapen. Men om jeg ligger med et hjerteinnfarkt, så kan det være en hjemmehjelp i nabohuset. Da må denne personen kunne kontaktes for å yte førstehjelp. Slike ting må vi tenke nytt om.