Kommunen ønsker flere vigslere

  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

1. januar 2018 trådte det endringer av ekteskapsloven i kraft, som gjorde at Oppdal kommune fikk overført vigselsmyndigheten fra domstolene.

Kommunestyret kom i fjor fram til at det ikke var behov for flere enn to vigslere ut fra det antallet vielser som kunne forventes her i Oppdal. Det ble vedtatt at ordføreren og varaordføreren skulle ha ansvar for vigslingene, og at ordningen skulle evalueres på slutten av 2018.

Statistikken så langt i år viser at Oppdal kommune har hatt ansvar for ti vielser, der fem fant sted utenom rådhuset og fem var på rådhuset. Vielsene utenom rådhuset har vært privat i hjemmet, på hytta eller i et selskapslokale. Fire av vielsene utenom rådhuset har vært på lørdager. Tre vielser har blitt avlyst/utsatt, to av disse skulle skje på lørdager.

Selv om ti vielser spredt utover et helt år kanskje ikke er all verden, har kommunen innsett at det kan være sårbart med bare to vigslere. Spesielt i ferier og ved andre fravær er det sårbart å ha bare en som kan stille som vigsler. Både ordfører og varaordfører har gjerne andre oppdrag i helgene, og vielser på lørdag er en økt belastning i så måte.

Rådmannen konkluderer derfor meg at kommunen bør ha flere enn to vigslere. I de aller fleste sammenlignbare kommuner (med stor fritidsbebyggelse), har de enten tre eller fire vigslere, da som regel fra administrasjonen, i tillegg til de to lovpålagte (ordfører og varaordfører).

På kommunens hjemmesider er det satt opp to fredager månedlig til vigslinger. I to av årets måneder er det satt opp tre fredager. Alle i kontortiden.