Bekymret for opplevelsen til skigjestene

  Foto: HEAT arkitekter

Nyheter

Sivilarkitekt Håvard Eide i HEAT arkitekter har sendt inn søknad til Oppdal kommune, på vegne av tiltakshaver Pannotia AS, hvor han søker om rammetillatelse for Vangslia Panorama. Nabovarsler i forbindelse med prosjektet er sendt ut til de berørte partene. Så langt har det kommet inn en merknad.