Folketallet synker i både Oppdal og Rennebu

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Mens folketallet i Norge vokser på landsbasis, synker det i våre to kommuner. Ved inngangen på året bodde det 6970 personer i Oppdal og 2541 personer i Rennebu.

Statistisk sentralbyrås statistikk for 31. desember viser at det ved utgangen av året bodde 6969 (-1) personer i Oppdal og 2504 (-37) i Rennebu.

Folketallet i Norge var ved utgangen av året på 5 332 000 personer, en vekst på 36 000, eller 0,7 prosent. Dette er den laveste folkeveksten siden 2005.

Fødselsoverskuddet utgjør 42 prosent av folkeveksten, mens 58 prosent er nettoinnvandring.