Fortsatt betydelig snøskredfare i Oppdal

Illustrasjonsfoto  Foto: Tor Olav Naalsund

Nyheter

Det har de siste par ukene kommet flere varsler om økende og synkende snøskredfare i Trollheimen. Nå viser varsom.no farenivå tre (betydelig) for Trollheimen. Farenivået gjelder både torsdag 10. og fredag 11. januar.

«Under 1200 meter over havet kan temperaturstigninger og regn føre til naturlig utløste skred. Kraftig vindøkning utover dagen gir fare for flakskred i høyden», skriver varsom.no.

Nettsiden, som drives av NVE, skriver videre:

«Det kan forventes middels store våte skred i mange bratte heng. Spesielt bratte områder med løs, ubunden snø er utsatt. Utover dagen vil kraftig vindøkning fra vest føre til stor snøtransport i fjellet og gi ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot øst og i formasjoner på tvers av vindretningen. I høyden kan det forventes stor pålagring i leheng og det vil være fare for middels store naturlig utløste skred i noen heng og store skred i noen få heng som samler ekstra mye snø. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i sør og øst ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her. Skredfaren ventes å være høyest i ytre del av regionen der det ligger mest snø fra tidligere.»

Nedenfor kan du se grafikk over hvor i landet snøskredfaren er størst i dag, fredag 11. januar.

  Foto: Nyhetsgrafikk.no