Fylkeskommunen har bestemt seg angående trasévalg Berkåk sentrum

Nyheter

I torsdagens møte i Hovedutvalg Vei (HU vei) i Trøndelag fylkeskommune, ble det gjort vedtak i oppfølging av sak om anbefaling av trasé for Fv 700 i Berkåk sentrum.