Venter på departementet - vil ikke spekulere i hva som blir det endelige resultatet i grensejusteringssaken

Kartet viser dagens kommunegrense merket med blå heltrukket linje og forslag til ny grense i stiplet blå linje. 

Nyheter

I uke 19 gikk startskuddet for innbyggerundersøkelsen i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner. Det var innbyggerne med folkeregistrerte adresser i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal som ble invitert til å delta.