NTNU ga elevene deres første møte med periodetabellen

Elevene fikk litt kjærkommen avveksling fra skolehverdagen, da to NTNU-lektorer inviterte dem til å bli med og prøve diverse kjemiaktiviteter.
Nyheter

Torsdag og fredag var universitetslektorene Ingeborg Berg og Unni Eikeseth fra NTNU på plass i Oppdal og holdt en variant av NTNUs såkalte kjemiløype for sjuendeklassinger fra flere oppdalsskoler.